Robotti ja liitutaulu.

Opettajien digitaidoista

”Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa oli 29.9. käsittelyssä nuorisovaltuuston aloite opettajien digitaitojen parantamisesta. Hienoa, että nuoret aktiivisesti osallistuvat kunnan toiminnan kehittämiseen ja tuovat huolensa esille.

Opettajien digitaalista toimintaympäristöä ja opettajien digitaitoja on Ruskolla pyritty kehittämään useiden vuosien ajan. Uskon, että asiat ovat menneetkin paljon eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opettajien digiosaamisen kehittämiseksi ja osaamisen seuraamiseksi olemme tehneet rakenteita ja suuren määrä materiaaleja, jotta olemassa oleville resursseilla kehittäminen on jatkuvaa.

Nuorisovaltuuston aloite toi esille sen, että emme ole riittävästi tarkastelleet asiaa oppilaiden näkökulmasta ja allekirjoittanut ottaa siitä vastuun. Aloitteen myötä olemme jo aloittaneet nuorten kanssa yhteisen keskustelun, mitkä seikat oppilaiden näkökulmasta katsottuna vaativat kehittämistä. Ryhmään on nuorisovaltuuston lisäksi liittymässä mukaan myös muita sidosryhmiä, esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen edustaja.

Tavoitteena on nuorten ja oppilaiden kanssa yhdessä miettiä kaikille opettajille määritettävä perustaso ja miettiä prosessi, joka takaa tarvittavan koulutuksen nykyisille ja myös uusille tuleville Ruskon opettajille. Perustason määrittelyssä pitää olla kuitenkin tarkkana. Opetussuunnitelma määrittää perusopetuksen tehtävät ja tavoitteet. Meidän tehtävänä on määrittää digitaidot, jotka ovat opettamisen ja oppimisen kannalta välttämättömät. Lisäksi opetuksen järjestäjän tulee huolehtia myös niistä opettajista, jotka haluavat käyttää digitaalisia välineitä perustasoa enemmän sekä opettamisessa että oppimisessa.

Myös opettajien jaksamisesta tulee huolehtia. Koulua kehitetään monella eri osa-alueella, digi on vain yksi niistä. Opettajan työ vaatii muuntautumista ja vain jatkuvalla kehittämisellä voidaan vastata tarpeisiin. Osaamisen kehittämisen keinoissa tulee muun muassa huolehtia, että tarjottava koulutus tapahtuu työajalla, käytettävät välineet ovat toimivia ja nykyaikaisia sekä koulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan on riittävästi resursseja. Digitaalisessa toimintaympäristössä olemme varmasti aivan Suomen huipputasoa. Siitä voimme olla ylpeitä ja kiittää päättäjiä, opetustoimen hallintoa ja aktiivisia koulujen it-vastuuopettajia.

Teknologinen ympäristö muuttuu jatkuvasti ja nopeasti. Digiosaamisen kehittämisessä meidän tulee jatkuvasti tarkastella osaamisen osa-alueita ja olla valmiita nopeisiinkin muutoksiin. Ajattelen, että osaamisen laadun takaamiseksi Ruskon tulee toimia aktiiviesti mm. lähikuntien kanssa ja edistää yhteisen tekemisen mallia. Moni yhteisen tekemisen rakenne on lähtöisin Ruskolta. Tähän suuntaan on onneksi jo päästy ja Ruskolla on pienten lähikuntien kanssa toimiva rakenne laadukkaan digikoulutusmateriaalin tuottamiseksi. Jatkossa tavoitteena on paremmin pystyä kohdentamaan koulutusta erilaisille opettajaryhmille ja se onnistuu parhaiten ja tehokkaimmin järjestämällä yhteisiä koulutuksia lähikuntien kanssa.

Ruskon nykyiset digiosaamisen kehittämisen rakenteet ovat:

  • tutoropettaja toiminta
  • opettajien digitaaliset osaamismerkit ja siihen liittyvät materiaalit
  • oppilaiden teknologiataitojenosaamismerkit
  • koulutusten tapahtumakalenteri

Osaamismerkkejä ja niihin liittyviä materiaaleja on kehitetty yhdessä Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kanssa. Ruskolla uskotaan avoimuuteen, siksi kaikki tehdyt materiaalit ovat avoimia myös muille kunnille. Materiaaleja voi halutessaan tarkastella seuraavista linkeistä:

Olemme myös sopineet yhteisesti järjestettävästä opettajien koulutuspäivästä. Itse toivon, että voimme vielä enemmän hyödyntää yhteistä koulutusten tapahtumakalenteria.

Uskon, että opetuksen digitaalinen maailma ja mahdollisuudet muuttuvat tulevina vuosina vielä nykyistä kovempaa vauhtia. Erityisesti oppimisessa digitaalisissa palveluissa olemme vielä kaikkialla alkutaipaleella. Suomessa ja maailmalla tehdään isoja satsauksia palvelujen kehittämiseksi. Kehitystä pitää tarkasti seurata ja poimia mukaan parhaat tarkoituksen mukaiset palvelut kuhunkin oppiaineeseen tai luokka-asteeseen.

Rakenteita, välineitä ja osaamista pitää tarkastella jatkuvasti. Ja jatkossa entistä tiiviimmin myös oppilaiden ja nuorten kanssa.

Ruskon kunnan opetuksen digitalisaation koordinaattori,
Janne Korsimo”