Jokaisella lapsella on väliä mainoskuva.

Ruskon hyvinvointilautakunta toivottaa hyvää lapsen oikeuksien päivää

Ruskon kunnan hyvinvointilautakunta haluaa toivottaa hyvää lapsen oikeuksien päivää ja esittelee jäsenensä alla olevilla vastauksilla kysymyksiin, miksi lasten oikeudet ovat tärkeitä ja miten lasten hyvää kohtelua tulisi juuri Ruskolla kehittää. Kuvassa lautakunnan jäsenet esiintyvät kotiarkistoista löytyvillä hieman vanhemmilla kuvilla – koska kaikilla meillä on kokemusta siitä, millaista on olla lapsi.

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Viikkoa vietetään tänä vuonna  15.-21.11. ja vuoden teema on lapsen oikeus hyvään kohteluun.

 

Henri Remander (kuvassa 13 v., lautakunnan jäsen)

Miksi lasten oikeudet ovat minulle tärkeitä?

-Lastenoikeudet ovat luonnollisesti minulle tärkeitä johtuen omista lapsistani, joita minulla on kaksi. 7-vuotias tyttö ja pian 2-vuotias poika. Itselläni oli hyvä lapsuus, vaikka perheellämme ei ollut rahaa ja olimme käytännössä köyhiä. Isä ei ollut minulle läsnä, kun olin lapsi ja vaikka myöhemmin loin isäni kanssa hyvän suhteen, tahdon aina pitää huolen että minun lapsillani on läsnäoleva isä. Lapsen oikeuksiin kuuluu läsnä olevat vanhemmat, rakkautta ja turvallinen ympäristö. Lapsilla on oikeus olla lapsia, koittaa asioita ja oppia uutta. Lapsilla on oikeus huolenpitoon eikä lapsien tule joutua kasvattamaan itseänsä. Itse sain rakkautta lapsena kyllä mutta todella paljon eri asioista johtuen jouduin myös kasvattamaan itse itseäni ja tämä näkyi päätöksissäni, kun olin kasvava nuori ja myös nuori aikuinen. Lapsien oikeudet merkkaa minulle paljon koska nyt isänä huomaan voivani antaa asioita lapsilleni, joita minulle ei annettu enkä ymmärtänyt jääneeni paitsi.

Miten lasten hyvää kohtelua tulisi Ruskolla kehittää?

-Lasten kohtelua Ruskolla tulisi kehittää suoran kommunikoinnin avulla. Tärkeää on kuunnella lasta ja kuunnella vielä lisää. Me aikuiset toki voimme antaa neuvoja ja sääntöjä mutta tärkeää on pysähtyä kysymään ”Mitä mieltä sinä olet, miten sinä voit, miten voin auttaa?”. Voimme kehittää tätä pitämällä keskusteluillan nuorten kanssa, jonne ovet ovat avoinna. Kuulla heidän huoliaan, turhautumiaan. Ja viedä kunnan päättäjinä näitä asioita eteenpäin. Voimme tarjota kunnan puolesta nuorille käyttöön oman ”kuuntelijan”, jolle voida kertoa asioista ja huolista matalalla kynnyksellä ilman pelkoa, että tieto menee eteenpäin, jos ei sitä haluta.

 

Sami Niemi (kuvassa 9-v., lautakunnan jäsen)

Miksi lasten oikeudet ovat minulle tärkeitä?

-Lapsista kasvaa tulevaisuus. Kun itse olemme jo vanhoja, niin lapsemme ylläpitävät yhteiskuntaa, toivottavasti oikeudenmukaista.

Miten lasten hyvää kohtelua tulisi Ruskolla kehittää?

-Oman käsitykseni mukaan lapsia Ruskolla kohdellaan hyvin. Toivoisin toki, että kuntana voisi resursseista painottaa vielä enemmänkin myös lasten ja lapsiperheiden hyväksi.

 

Johanna Suokivi (kuvassa 1 v., lautakunnasta muuton vuoksi eroavan Petteri Viitasen varajäsen)

Miksi lasten oikeudet ovat minulle tärkeitä?

-Lapset ovat meidän tulevaisuutemme, niin kuin mekin olemme olleet meidän vanhemmillemme.

Miten lasten hyvää kohtelua tulisi Ruskolla kehittää?

-Varhainen puuttuminen. Hyvät verkostot aikuisuuteen asti.

 

Teiju Tammi (kuvassa 0,5 v. lautakunnan jäsen)

Miksi lasten oikeudet ovat minulle tärkeitä?

-On tärkeää, että heillä, jotka eivät voi pitää itse omia puoliaan, on oikeuksia. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen ja onnellisen lapsuuden sekä oikeudet, joilla em. asiat voidaan lapsille turvata.

Miten lasten hyvää kohtelua tulisi Ruskolla kehittää?

-Tärkeää on ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan lisätä matalan kynnyksen palveluita perheille ja nuorille. Tuttuja ja turvallisia aikuisia, joita lasten on helppo lähestyä. Kun ylläpidetään ja huolehditaan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työhyvinvoinnista, vähentää se henkilökunnan vaihtuvuutta, joka lasten ja nuorten kanssa työskenteleville erityisen tärkeää. Hyvinvoivat vanhemmat ja hoitajat sekä opettajat, luo lapsille hyvät edellytykset ja mahdollisuuden turvalliseen kasvuympäristöön.

 

Marju Teinikivi (kuvassa 2 v., lautakunnan varapuheenjohtaja)

Miksi lapsen oikeudet ovat minulle tärkeitä?

-Lapsi ei voi valita vanhempiaan ja on täysin riippuvainen niistä, jotka hänestä huolehtivat. Lasten oikeudet ovat siis inhimillinen itseisarvo. Asiaa voi ajatella myös yhteiskunnallisesti. Lapset ovat tulevaisuuden veronmaksajia, päätöksentekijöitä ja palvelujen käyttäjiä, joten on tärkeää, että lasten oikeudet toteutuvat ja lapset kasvavat ja kehittyvät mahdollisimman hyvinvoiviksi aikuisiksi.

Miten lasten hyvää kohtelua tulisi Ruskolla kehittää?

-Rusko kuntana voi kehittää lasten hyvää kohtelua kaikissa palveluissaan. Tämä voi tarkoittaa esim. henkilökunnan kouluttamista erilaisten lasten ja perheiden kohtaamiseen, mutta myös keinoja luoda erilaisia matalan kynnyksen yhteydenottokanavia perheille, jotka tarvitsevat tukea. Erityishuomiota kiinnittäisin kuitenkin kouluihin. On tärkeää, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja kasvamiseen, eikä ketään syrjitä. Koulukiusaamisen uusia muotoja pitää osata tunnistaa ja siihen pitää uskaltaa puuttua. Ruskon Vihreät ovat tehneet aloitteen Ruskon liittymisestä Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin. Mallin avulla Rusko voi varmistaa lasten hyvää kohtelua pitkällä tähtäimellä.

 

Mari Renberg (kuvassa 2 v., lautakunnan puheenjohtaja)

Miksi lasten oikeudet ovat minulle tärkeitä?

-Lasten oikeudet takaavat lapselle oikeuden turvalliseen lapsuuteen. Lapsella on oikeus mm. leikkiin, vapaa-aikaan ja kavereihin. Jokaisen tulee omalta osaltaan huolehtia, että lasten oikeudet toteutuvat Ruskolla.

Miten lasten hyvää kohtelua tulisi Ruskolla kehittää?

– Riittävät resurssit varhaiskasvatuksessa, koulussa ja nuorisopuolella.

– Varhainen puuttuminen ja tuki.

– Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö tukemaan lapsia ja nuoria.

 

Hyvinvointilautakuntaan kuuluu em. lisäksi Juha Vuotinen sekä kunnanhallituksen edustaja Mikko Toivonen. Esittelijänä toimii hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.