Koronavirus.

Koronasta johtuvia lisärajoituksia vuoden loppuun asti

TARTUNTATAUTILAIN 58 d §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS 

Päätös TTL 58 d Varsinais-Suomi LSAVI 14673 2021 (1)

ASIAN TAUSTAA
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti. Valtioneuvosto antoi 12.3.2020 ensimmäisen suosituksen, jonka mukaan julkisia kokoontumisia rajoitetaan uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Maailman terveysjärjestö WHO on 26.11.2021 nostanut omikron-koronavirusmuunnoksen (B.1.1.529) huolta aiheuttavien  koronavirusmuunnosten listalle (VOC, variant of concern). Omikron on levinnyt myös Varsinais-Suomeen.

KUULEMINEN
Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.

ASIASSA HANKITTU SELVITYS
Asiassa on saatu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 19.12.2021 antama lausunto, jota on 19.12.2021 ja 20.12.2021 täydennetty.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 

Määräys
Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisä- ja ulkotilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 

Tämä koskee tartuntatautilain 58 d § mukaisia kohteita Varsinais-Suomen kuntien alueella lukuun ottamatta yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia sekä tartuntatautilain 58 g § 4 momentin 3-kohdan ja 6-kohdan mukaisia kohteita.

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 

 1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;
 2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana;
 3. tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentin 1-2-kohdissa sekä 4-5-kohdissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Tämä päätös ei koske seuraavia:

 • yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sekä
 • tartuntatautilain 58 g § 4 momentin 3-kohdan mukaiset tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat sekä
 • tartuntatautilain 58 g § 4 momentin 6-kohdan kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Näiltä osin on annettu aluehallintoviraston päätös LSAVI/13784/2021.

Tämä päätös velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat;
 3. kunnat ja kuntayhtymät;
 4. uskonnolliset yhdyskunnat;
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös ei kuitenkaan kohdistu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettuihin ravitsemistoiminnan harjoittajiin.

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N JA 58 G §:N MUKAINEN PÄÄTÖS 

Päätös TTL 58 ja 58 g Varsinais-Suomi LSAVI13784 2021 (2)

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen maakunnan kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. 

Määräys
Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta (58 g §)

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g § nojalla toimintaa harjoittavat ja tilojen hallinnasta vastaavat toimijat sulkemaan tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentin 3- ja 6-kohdassa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat asiakkailta ja osallistujilta Varsinais-Suomen maakunnan kuntien alueella, siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentin 3-kohdassa tai 6-kohdassa tarkoitettuun toimintaan.

3-kohdan mukaan rajoituksen kohteena ovat tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.

6-kohdan rajoituksen kohteena ovat kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Rajoitus ei kohdistu muihin tartuntatautilain 58 g § mukaisiin kohteisiin.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Voimassaolo
Määräykset ovat voimassa ajalla 22.12.2021 – 31.12.2021.

 

Valitusosoitus 

Aluehallituksen logo.

 

 

Käytännössä liikunta- ja vapaa-aikatilojen käyttö on mahdollista seuraavasti:

 

(päivitetty 30.12.2021 9:30)

Tila
Seurakäyttö / ryhmätYksityiskäyttöVoimassaolo
Kuntosali Ruskotalo2004 ja jälkeen syntyneiden harrastustoiminta mahdollistasuljettutoistaiseksi
Kuntosali Vahto2004 ja jälkeen syntyneiden harrastustoiminta mahdollistasuljettutoistaiseksi
Ruskotalon Juhlasalin juhlakäyttösuljettusuljettutoistaiseksi
Ruskotalon tilojen kokouskäyttösuljettusuljettutoistaiseksi
Ruskotalon tilojen liikuntakäyttö2004 ja jälkeen syntyneiden harrastustoiminta mahdollistasuljettutoistaiseksi
Nummilammen sauna ja avantouintisuljettusuljettutoistaiseksi
Koulujen liikuntasalit
liikuntakäyttö
2004 ja jälkeen syntyneiden harrastustoiminta mahdollistasuljettutoistaiseksi
Koulujen liikuntasalit
juhlakäyttö
2004 ja jälkeen syntyneiden harrastustoiminta mahdollistasuljettutoistaiseksi
Kirjaston asiakasmäärärajattu siten, että sulkeutuu jos turvavälit vaarantuvatrajattu siten, että sulkeutuu jos turvavälit vaarantuvattoistaiseksi
Kirjaston tapahtumateivät mahdollisiaeivät mahdollisiatoistaiseksi
Päiväkotien ja koulujen ryhmäkäynnit kirjastooneivät mahdollisiaeivät mahdollisiatoistaiseksi
Kirjaston omatoimipalvelumahdollinen (pois käytöstä muista syistä)mahdollinen (pois käytöstä muista syistä)toistaiseksi
Jokikummun kahvio - keittiö. kokouskäyttösuljettusuljettutoistaiseksi

Tilan käyttäjän vastuulla on, että koronarajoitusten noudattamisesta huolehditaan (mm. koronapassien tarkistus ja turvavälien toteutuminen)
(päivitetty 28.12.2021 klo 9.45)