Koronatilanne Ruskon alakouluissa on yhä pahentunut

Laukolan koulussa on todettu tartuntoja useamman luokan oppilaalla.
Myös Hiidenvainion koulussa on todettu tartuntatautiviranomaisen vahvistama koronatartunta.
Nämä tartunnat ovat sellaisilla luokka-asteilla tai sellaisilla oppilailla, jotka eivät ole käyttäneet maskia.

Tiistaina Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä linjasi seuraavaa:

  • Mikäli alakoulussa todetaan merkittäviksi arvioituja tartuntaryppäitä, voidaan maskisuositus ulottaa koskemaan myös 1.-3. vuosiluokkien oppilaita.
  • Koulu- tai kuntakohtaisesti voidaan harkita myös hybridi- tai etäkouluopetukseen siirtymistä rajoitetuksi ajanjaksoksi, jos oppilaitoksessa todetaan merkittäviä tartuntaryppäitä.

Maskin käytön suositus Ruskolla on tiistaista 7.12. alkaen seuraava:

Koulukuljetuksissa maskin käyttö koskee kaikkia oppilaita eskareista 9. luokkalaisiin.
Koulutyössä maskin käyttö koskee luokka-asteiden 1.-9. oppilaita.

yt, Kai Laitinen,
johtava rehtori,
Rusko