Lapsia opiskelemassa.

Koulupaikkakyselyn tulokset

Koulunaloituspaikoista on viime aikoina käyty Ruskolla vilkasta keskustelua ja asia on edelleen pinnalla. Kunnassa ollaan käynnistämässä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laajan palveluverkkoselvityksen ja pitkän tähtäimen suunnitelman laatimista, jonka valmistumisen tavoiteaikataulu on keväässä 2022. Osana tätä prosessia varhaiskasvatuksen toiminnan piirissä olevilta vuosina 2016-2020 syntyneiden lasten huoltajilta on kysytty heidän tämän hetkistä toivetta lapsensa ensimmäisen luokan aloituspaikasta. Kysely on toimitettu sähköisesti Wilman kautta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille ja lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajille on lähetetty kyselylinkki sähköpostitse ja pyydetty palveluntuottajia toimittamaan se eteenpäin asiakkaille. Kyselyyn on ollut mahdollista vastata ajalla 28.10.-10.11.2021.

Kotona olevien lasten huoltajille ei lähetetty kyselyä vielä tässä vaiheessa. Kotona olevien lasten määrä on kuitenkin huomioitu ja kyselyn laatimisen yhteydessä on tiedostettu, että tässä vaiheessa kotona olevien lasten huoltajien näkemystä ei saada asiaan. Kotona olevien lasten kohdalla asiaan palataan hieman myöhemmin.

Jokaisen ikäluokan osalta on lapsimäärästä väestötietoihin pohjautuen tarkka tieto. Kokonaisuutena 3.11.2021 tilanteessa Ruskolla on asunut yhteensä 390 vuosina 2016-2020 syntynyttä lasta. Alla olevasta taulukosta näkee lapsimäärät syntymävuosittain ja sijoittumisen Ruskolle/Vahdolle. Toiminnan piirissä olevilla tarkoitetaan lapsia, joilla on voimassa olevat päätös varhaiskasvatuspaikasta joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Mieluisin koulunaloituspaikka vastausten jakautuminen.

Kyselyyn tuli määräajassa 261 vastausta ja vastausten jakautuminen on kuvattu seuraavassa kaaviossa.

Tuloksia hyödynnetään laajan palveluverkkoselvityksen ja pitkän tähtäimen suunnitelman tekemisessä.

Mieluisin koulunaloituspaikka kysely.