Ympäristönsuojelulain mukainen valitusasia

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00961/20/5107 00984/20/5107

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
31.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 7.1.2022 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.12.2021 nro 21/0158/3, valitukset ympäristölupaasiassa, romujen ja eräiden muiden jätejakeiden käsittely, Rusko.

Luvan hakija
Keräyslava Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 31.12.2021–7.2.2022 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 7.2.2022.