Henkilö äänestää äänestyspaikalla vaalien aikana.

Aluevaalit 2022 – Vaalipäivän äänestys

ALUEVAALIT VUONNA 2022

Vaalipäivän äänestys

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Vaalipäivänä äänestys toimitetaan kello 9-20 äänestysalueittain. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalipäivänä äänestyspaikat Ruskolla ovat:

Ruskon kunnanvirasto, Vanhatie 5, 21290 Rusko

Palvelukeskus Jokikumpu, Jokitie 1, 21310 Vahto

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Muistetaan toimia terveysturvallisesti äänestämisen yhteydessä.

Ruskolla 14.1.2022

RUSKON KESKUSVAALILAUTAKUNTA