Koronavirus.

Suositus korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa

Päivitys liittyy nykyiseen epidemiatilanteeseen, jossa laajaan testaamiseen perustuvaa kansallista testaus- ja jäljitysstrategiaa ei pystytä enää kaikilta osin noudattamaan. Suositus koskee myös rokotettuja.

Tilannearvion koululaisten ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten mahdollisista altistumisista sekä päätöksen mahdollisesta karanteeniin asettamisesta tekee edelleen aina ensisijaisesti kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Ajantasaiset tiedot ja muu koronavirukseen liittyvä materiaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP).

Altistuneita voi ohjeistaa seuraamaan oireitaan

Oleskelu koronavirukseen sairastuneen kanssa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa katsotaan pienen riskin altistumiseksi.

Tiedottaminen ja ohjeistus

THL suosittelee, että sairastuneen kanssa samassa tilassa oleskelleille tiedotetaan mahdollisesta altistumisesta ja annetaan ohjeet seurata oireita. Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee jäädä pois varhaiskasvatuksesta tai lähiopetuksesta ja vapaaehtoisesti välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.

Suositukset: etäisyys, kasvomaski, hyvä käsi- ja yskimishygienia

THL suosittelee, että varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa noudatetaan voimassa olevien suositusten mukaisia ohjeita tartuntojen torjumiseksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi etäisyyden pitäminen, kasvomaskin käyttö sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.