Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

KUULUTUS

VARELY/987/2015

Asia
Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on vireillä Pomponrahkan Isosuon ennallistamisen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 10.2.2022 päätöksen Finavia Oyj:n Turun lentoaseman ympäristöluvassa määrätyn Pomponrahkan Isosuon ennallistamista koskevan tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

Kuulutuksen julkaisupäivä
10.2.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 17.2.2022

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 10.2.2022 – 21.3.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa elykeskus.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon (kirjaamo.etela@avi.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy 21.3.2022.

Lisätietoja
Ylitarkastaja
Sanna-Liisa Suojasto
+358 295 022 946
sanna-liisa.suojasto@ely-keskus.fi

Kuulutus
Tarkkailupäätös
Tarkkailusuunnitelma