Pyöräilijä polkee sepelin ja lumen sekaisella pyörätiellä.

ELY-keskus aikaistaa pyöräteiden kevätharjauksia

Varsinais-Suomen ELY-keskus aikaistaa liukkaudentorjuntaan käytetyn sepelin kevätharjauksia Turun seudun  tärkeimmillä pääpyöräilyreiteillä, mm. Ruskolla.

Kevään kokeilussa harjaukset tehdään erikseen määritellyillä väylillä 31.3. mennessä. Muilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä kevätharjaukset tehdään edelleen 15.4. mennessä tai sulan kauden vakiinnuttua huhtikuun aikana.

Valtakunnallisena tavoitteena on lisätä jalankulkua ja pyöräilyä etenkin taajamissa. 

Lähtökohtana on, että sepelin harjaaminen aloitetaan, kun lämpötila on pysyvästi plussan puolella myös öisin. Kokeiltavan mallin riskinä onkin, että huhtikuussa on vielä yöpakkasia tai sataa lunta. Jos sepeli on poistettu pyöräilyväylältä ja tie jäätyy uudelleen, sen uudelleen levittäminen kestää aina oman aikansa ja liukas väylä on liikenneturvallisuusriski. Myös harjaus joudutaan tekemään myöhemmin uudelleen, eikä sitä välttämättä ehditä tehdä heti olosuhteiden parannuttua. On myös mahdollista, että maaliskuun lopulla jalankulku- ja pyöräilyväylän reunoilla on vielä jäätä. Tällöin harjaus joudutaan joka tapauksessa uusimaan myöhemmin, jotta väylä saadaan kokonaan puhtaaksi hiekoitussepelistä.

Menettelyllä pyritään minimoimaan niin sepelin sulalla ja kuivalla asfaltilla aiheuttama vierintävaikutus kuin jään aiheuttaman liukkauden muodostama liikenneturvallisuusriski. Kokeilua jatketaan kunkin urakan hoitosopimuksen loppuun asti eli korkeintaan neljä vuotta. Solmittaessa uusia urakkasopimuksia tehdään päätökset kevätharjausten ajankohdista kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.

Liitteenä kartalle merkittynä jalankulku- ja pyöräilyväylät, joilla aikaistetaan hiekoitussepelin harjaus keväällä.
ELY pyöräteiden kevätharjauskartta 3-2022