Naantalissa 1.3.2022 järjestetyn ensimmäisen Kaupunkiseudun ensimmäisen Seutuyhteistyökokoukseen osallistuneet päättäjät ryhmäkuvassa.

Rusko mukaan kuntayhtymään – Turun ydinkaupunkiseudun yhteistyö tiivistyy

Turun ydinkaupunkiseutu muodostaa tiiviin ja rajattoman työssäkäynti- ja asiointialueen, jossa alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä kannattaa kehittää laajempana kokonaisuutena. Ydinkaupunkiseudun kesken yhteistyötä halutaan tiivistää nykyistä parempien ja vaikuttavampien tulosten aikaansaamiseksi.

Hyvän yhteistyön merkitys korostuu sote-uudistuksen muuttaessa kuntien toimintakenttää vuonna 2023 ja kun kunnat ottavat vastuun työllisyyspalvelujen tuottamisesta vuonna 2024.

On hienoa todeta kuinka hyvässä hengessä yhteistyötä kehitetään. Uskon, että pitkällä tähtäimellä yhteistyön tiivistyminen tulee parantamaan kuntalaisten palveluja ja seudun kilpailukykyä. Kansainvälinen kilpailukykymme määrittää pitkälti koko Varsinais-Suomen menestystä ja hyvinvointia. Tämä, jos joku, kannustaa tiivistämään yhteistyötä, sanoo Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom.

Turku, Lieto, Kaarina, Naantali, Raisio ja Rusko muodostavat tiiviin ja yhtenäisen n. 300 000 asukkaan kasvualueen. Ydinkaupunkiseudun vahvuudet ja haasteet ovat suurelta osin yhteneväiset. Samalla kun sote-uudistuksen johdosta kuntien liikkumavara ja toimintakenttä supistuvat, on kunnille tulossa yli sata uutta tehtävää työllisyyspalvelujen vastuiden siirron mukana.

Uuden toimintamallin kautta on avautumassa erinomainen tilaisuus löytää uusia työkaluja alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Turku on sitoutunut alueen kehittämiseen yhdessä tasavertaisesti kumppanien kanssa. Yhdessä onnistumme ja yhdessä menestymme. Uskon, että yhteistyöllä kykenemme tuottamaan asukkaille ja yrityksille entistä parempia palveluja, kertoo Turun kaupungin pormestari Minna Arve.

Lue lisää Turun kaupungin sivuilta.