Ruskon teknisten palveluiden logo.

PÄIVITETTY 18.3.2022 klo 21.30 Teknisten palveluiden tiedote

TIEDOTE PÄIVITETTY 18.3.2022 klo 21.30

Vuotokohta korjattu. Korjaustyöllä oli vähäinen vaikutus Munittulan asuntoalueelle, vedenjakelu oli keskeytyksissä 5-10 minuuttia. Tämä oli pakko tehdä korjaustyön onnistumisen takia. Vedenjakelu normalisoitumassa myös Vähäjoen alueella. Tekniset palvelut suorittaa alueellista verkoston huuhtelua ilman poistamiseksi verkostosta Vähäjoen alueella.

Korjaustyöstä johtuen putkistoista saattaa irrota saostumia vedenjakelun palautuessa normaaliksi, josta voi aiheutua talousveden laatuhaittoja mm. vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista sekä vaalean pyykin värjäytymistä.

Ennen veden käyttämistä suositamme mahdollisten haittojen poistamiseksi veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu. Putkistoon mahdollisesti päässyt ylimääräinen ilma voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää vettä juoksutettaessa, sekä veden sameutta. Ellei veden runsas juoksutus auta, pyydämme ottamaan yhteyttä Ruskon kunnan Tekniseen päivystykseen p. 044 4333 555.

Tekniset palvelut

 

TIEDOTE PÄIVITETTY 18.3.2022 klo 17.30

Vesijohdon vuotokohta paikallistettu Ruskon Vähäjoen alueelle. Vuotoalueen rajaus käynnissä, vaikutusalue Vähäjoentie. Mahdollisesti vähäinen vaikutus myös Munittulan asuntoalueella. Verkostopaineet normaalit. Korjaustyöt aloitettu.

 

Tekniset palvelut

 

TIEDOTE JULKAISTU 18.3.2022 klo 14.30

Vesijohtovuoto verkostossa. Tekniset palvelut etsii isohkoa vesijohtovuotoa Ruskon kunnanosassa. Kaikista mahdollisista havainnoista koskien vesivuotoa voi ilmoittaa kunnan päivystykseen p. 044 4333 555.