Linnunpoikanen henkilön kämmenellä.

Vinkkejä lasten ja nuorten tukemiseen epävakaassa tilanteessa

Nykyisessä maailmantilanteessa on monia epävarmuuden aiheita. Koronapandemia on aiheuttanut sitä jo pari vuotta, ja nyt Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Tämä luonnollisesti huolestuttaa niin aikuisia kuin lapsiakin.

Ruskon kunnassa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat koonneet seuraavia vinkkejä ja ohjeita tilanteen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

 • Kaikkien kriisien psyykkiseen käsittelyyn pätevät samat neuvot. Lasten huolet ja pelot on tärkeää ottaa vastaan kodeissa ja kouluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Kaiken epävarmuuden keskellä tulisi löytää tasapaino normaalien arkisten asioiden sekä huoliajatusten huomioimisen välillä.
 • Aikuisten on tärkeää suojata lapsia sotaan liittyvältä uutistulvalta, eikä alle kouluikäisten olisi hyvä juurikaan nähdä tällaisia uutisia. Silti uutispimennossa oleminen tuskin on mahdollista, ja lapset vaistoavat herkästi aikuisten tunnelmia, ja jopa pienet yksityiskohdat aikuisten ja toisten lasten puheista jäävät mieleen elämään.
 • Lasten kanssa on hyvä keskustella keskittymällä ennen kaikkea kuunteluun sekä asiallisen tiedon välittämiseen rauhallisesti, lasten tunteita mitätöimättä. Lapsille olisi hyvä saada välitettyä tunne siitä, että tilanteet ovat aikuisten hallinnassa, ja että uutisia on monenlaisia, eivätkä kaikki niistä perustu tosiasioihin.
 • Nuorten kanssa kannattaa antaa tilaa ja aikaa asioiden käsittelyyn, ja koettaa keskustella asioista mahdollisimman avoimesti ja rauhallisesti, mutta luoden kuitenkin uskoa tulevaisuuteen.
 • Etenkin pienemmille lapsille on usein tärkeää saada purettua tunteitaan puhumisen lisäksi muilla keinoin, kuten piirtämällä, leikkimällä ja tarinoiden kautta. Myös fyysisen läheisyyden tarjoaminen auttaa. Kuuntelun ja keskustelun jälkeen huomio ohjataan muihin asioihin. Huoliajatusten jakaminen on hyvä rajata tiettyihin hetkiin päivästä, jotta ne eivät valtaa liikaa tilaa.
 • Lasten tukemisen mahdollistamiseksi aikuisten on tärkeää huolehtia omasta rauhallisuudestaan, jaksamisestaan ja rajoistaan.
 • Kouluympäristössä myös oppilashuolto on tarvittaessa oppilaiden tukena. Yhteyttä voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta. Nuorisotyöntekijöitä tavoittaa myös monista some-kanavista.

Oheisista nettisosoitteista löytyy hyödyllisiä vinkkejä, suosittelemme lukemaan:

Apua ja neuvoja voi pyytää myös sähköisen palvelukanava Pyydä apua -napin kautta:

Ystävällisin terveisin, oppilashuollon ja nuorisopalvelujen väki.

Yhteydenotot oppilashuollon työntekijöihin ensisijaisesti Wilman kautta.

 • terveydenhoitajat Maria Sorje (Laukola) 040 352 5954, Jenna Suomi (Kirkonkylä, Hiidenvainio ja Maunu) 050 548 4992 ja Riikka-Maria Kaase (Merttelä) 040 6202757
 • kuraattorit Terhi Mansikka-Lauas 044 4333 653 ja Jonna Haapasaari (kaikki koulut ja esiopetusyksiköt)
 • psykologi Petra Alinen (kaikki koulut ja esiopetusyksiköt) 044 4333 644
 • psykiatrinen sairaanhoitaja Kira (kaikki koulut ja varhaiskasvatus) 040 569 5903
 • nuorisotyöntekijät ja etsivät nuorisotyöntekijät (kaikki nuoret ja nuoret aikuiset, alle 29-v.) Paula Mickelsson 044 4333 676, Sanna Tahko 044 4333 678 ja Johannes Vainio 044 4333 677