Asemakaavan hyväksyminen

Niittylä, Laukola

Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2022 § 20 hyväksynyt Niittylän asemakaavan aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, Vanhatie 5, 21290 Rusko, 6.6.2022 asti. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 140 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

Kaavakartat ovat myös nähtävillä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat – Niittylä, Laukola.

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 6.6.2022 saakka.

Ruskolla 28.4.2022

Kunnanvaltuusto