Sydän Ukrainan lipun väreillä. Sydämen sisällä kurottavat kädet.

Ohjeita Ukrainasta Suomeen saapuville ja heitä auttaville

Tälle sivulle on koottu tietopaketti Ukrainan sotaa paenneille ja heitä auttaville. Sivua päivitetään, kun tietoa saadaan lisää.

Toimintaohjeita kun saavut Ukrainasta Suomeen – Instructions on arriving in Finland from Ukraine

In Ukrainian: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії (migri.fi)

Maahanmuuttovirasto on koonnut sivuilleen tietoa ja toimintaohjeita Ukrainasta Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia saapuneille.

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille – Temporary protection

In Ukrainian: Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні (migri.fi)

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Ukrainasta paenneiden henkilöiden kannattaa hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus.

Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus:

 • välittömästi tehdä työtä,
 • halutessaan järjestää asumisensa itse tai asua vastaanottokeskuksessa,
 • saada terveydenhuollon ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita,
 • välttämättömään toimeentuloon

Aiheesta lisää maahanmuuttoviraston sivuilla, suomeksi ja englanniksi.

Lounais-Suomen poliisi on keskittänyt turvapaikan ja tilapäisen suojelun haun Raision poliisiasemalle, Nallinkatu 8, puhelinnumero +358 295 444 818, avoinna arkisin kello 8–16. Poliisin sivuilta tietoa turvapaikanhakijoille.

Ukrainan tilanteen vuoksi Suomeen saapuvien oikeus sosiaaliturvaan – Social security rights of persons arriving in Finland from Ukraine

In Ukrainian: Права на социальное обеспечение лиц, прибывающих в Финляндию в связи с текущей ситуацией в Украине (kela.fi)

Suurinta osaa Kelan etuuksista voi saada vasta, jos henkilö aikoo oleskella Suomessa vakinaisesti. Oikeus etuuksiin voi syntyä myös työnteon perusteella. Joissakin tilanteissa henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus välttämättömään toimeentuloon. Lisäksi jokaisella on oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa. Turvapaikanhakijoiden toimeentulosta ja terveyspalveluista vastaa vastaanottokeskus.

Turun seudun joukkoliikenteessä matkustaminen Ukrainan passilla – Turku region public transport offers free travel for holders of Ukrainian passports

In Ukrainian: У громадському транспорті регіону Турку можна подорожувати по українському паспорту (foli.fi)

Voimassa olevalla Ukrainan passilla voi matkustaa Turun seudun joukkoliikenteessä keskiviikosta 9.3. alkaen 30.4. asti. Passia näyttävä matkustaja ei tarvitse muuta lippua. Myös poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämällä passin haltuunottotodistuksella pääsee matkustamaan. Todistuksessa on viranomaisen myöntämä leima ja kuva passikopiosta.

Apua ja tukea – Help and support in crisis

In Ukrainian: Ви перенесли психологіч ну травму (redcross.fi)

In Russian on Mieli website.

Mieli ry Crisis Helpline in English

The Crisis Helpline offers help in Arabic and English via telephone on 09 2525 0113 and on WhatsApp on 040 195 8202. You can call us anonymously and confidentially.

Opening hours

 • Mondays and Tuesdays 11 am-3 pm,
 • Wednesdays 1 pm-4 pm and 5 pm-9 pm,
 • Thursdays 10 am-3 pm.
 • Fridays 9 am – 1 pm on 09 2525 0112.

More information in English on Mieli website.

A guide: You have been through a traumatic experience (redcross.fi)

Mieli ry:n Kriisipuhelin 24/7

MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä suomeksi numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Lisätietoa Mieli ry:n sivuilta.

Miten puhun sodasta nuoren kanssa? (mieli.fi)

Ukrainasta saapuvien mukana kulkevat lemmikkieläimet – Pets traveling with refugees from Ukraine

In Ukrainian:

In English:

Ukrainasta tulevan lemmikinomistajan tulee noudattaa Ruokaviraston antamia ohjeistuksia eläinten tuomisesta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa omistajansa kanssa matkustavat lemmikit Ukrainasta tai pakottavasta tilanteesta johtuen Venäjältä voivat tulla Suomeen ilman ennakkohakemusta tai lupaa.

Aiheesta Ruokaviraston sivuilla, suomeksi: Ukrainasta sotaa pakenevien Suomeen saapuvien henkilöiden mukana kulkevat lemmikkieläimet (ruokavirasto.fi)

Koirat saavat ekinokokkilääkityksen rajalla. Muut velvoitteet lemmikin omistajan on hoidettava eläinlääkärin vastaanotolla kolmen vuorokauden kuluessa Suomeen saapumisesta. Valvontaeläinlääkäri siruttaa ja rokottaa lemmikkejä, joiden omistajat eivät itsenäisesti pysty huolehtimaan asiasta. Naantalissa valvontaeläinlääkärinä toimii Turun valvontaeläinlääkäri: Tietoa maahantulovaatimuksista ja valvontaeläinlääkärin yhteystiedot (turku.fi)

Ohjeet lemmikkien eristämiseen Suomeen saapumisen jälkeen: Koirien, kissojen ja frettien eristysohje erityistilanteessa (ruokavirasto.fi)

Ilmoita Maahanmuuttovirastolle etukäteen Ukrainasta saapuvien kuljetuksista

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Aiheesta lisää: Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista Maahanmuuttovirastolle ennakkoon (migri.fi)

Sivistyspalvelut Ukrainasta saapuneille – Educational services

Varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu 1-5-vuotiaille sekä esiopetuksessa oleville lapsille. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään lapselle, kun vanhemmat käyvät töissä tai opiskelevat tai kun varhaiskasvatuksen arvioidaan tukevan lapsen hyvinvointia ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa korostetaan leikin kautta oppimista. Varhaiskasvatus antaa valmiuksia oppimiseen, vaikuttaa kielen kehitykseen ja tuo turvallisuutta arkeen. Varhaiskasvatuksesta peritään maksuja perheen tulojen mukaan. Varhaiskasvatus voi olla pienituloisille myös maksutonta. Varhaiskasvatuspäivään sisältyy lämmin ateria.

Esiopetus (6-vuotiaat)

Varsinaista koulua edeltävässä esiopetuksessa opitaan uusia asioita leikin avulla. Esiopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Esiopetus on maksutonta ja siihen voivat osallistua myös tilapäisen suojelun piirissä olevat tai turvapaikkaa hakeneet lapset. Esiopetuspäivä kestää noin neljä tuntia. Lapset käyvät esiopetuksessa usein joko päiväkodin tai koulun tiloissa. Lapsi voi osallistua esiopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatukseen, jos vanhemmat ovat esimerkiksi töissä tai opiskelevat.

Lisätietoja varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeutumisesta antaa varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila, kaisa.mattila@rusko.fi, 044 4333 573

Perusopetus

Lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Tavallisesti peruskoulu kestää 9 vuotta. Peruskoulua voivat käydä myös 17-vuotiaat, jos he eivät sitä ennen ole suorittaneet perusopetuksen tai vastaavan oppimäärää. Kaikilla Suomessa asuvilla peruskouluikäisillä lapsilla on oikeus käydä koulua. Lapsi tai nuori voi saada perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka aikana hän opiskelee suomen (tai ruotsin) kieltä ja joitakin oppiaineita.

Peruskoulu on kaikille maksuton. Opettajat ovat korkeakoulutettuja, ja opetus on laadukasta. Koulupäivien pituus vaihtelee eri luokilla ja lapset sen aikana lämpimän aterian. Koulu alkaa elokuussa ja päättyy toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Kesä ja heinäkuu ovat kesälomaa.

Lisätietoja kouluun ilmoittautumisesta antaa johtava rehtori Kai Laitinen, kai.laitinen@rusko.fi, 044 4333 645

Terveystodistus – Health certificate

Ennen sivistyspalveluihin osallistumista on suositeltavaa käydä terveystarkastuksessa. Terveystarkastus ensisijaisesti vastaanottokeskuksen kautta, johon ohjeet olet saanut rekisteröinnin yhteydessä.

Before participation in the educational services, it is recommended to go through a health check. The health check is organized primarily at the reception centre (instructions have been given when you were registered).

Turvallisuustietoa – Safety information

In Ukrainian: Інформація про безпеку (pdf)

Pelastuslaitos on koonnut tietoa yleisestä hätänumerosta, väestöhälyttimistä, palovaroittimista sekä toimintaohjeita tulipalojen estämiseen, alkusammutukseen ja tulipalon aikana toimimiseen.

Suomeksi: Turvallisuustietoa (pdf)

Kuinka voin kuntalaisena auttaa ukrainalaisia?

Suomalaiset haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä, ja viranomaiset saavat asiasta paljon yhteydenottoja. Sisäministeriö on koonnut ohjeita siihen, miten apua voi tarjota.

 

 • Miten ukrainalaisten asuminen on järjestetty?
 • Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisesta vastaa Maahanmuuttovirasto vastaanottokeskuksissa. Halutessaan majoituksen voi myös järjestää itse.
 • Jos haluat tarjota majoitustiloja, voit ilmoittaa siitä ottamalla yhteyttä Kari Lehtiseen 044 4333 521 tai Sari Laine 044 4333 527
 • Lisää tietoa Maahanmuuttoviraston sivuilla
 • Usein kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset ukrainalaisten tilanteesta Suomessa – migri.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

In Ukrainian: Поширені запитання щодо ситуації в Україні (migri.fi)

Maahanmuuttovirasto Migri saa paljon kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi kausityöntekijöiden ja perheenjäsenten tilanteeseen Ukrainassa ja Suomessa. Migri on koostanut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА – СІЧЕНЬ 2024 РОКУ

Курс TURKU ABC розроблений з метою ознайомлення слухачів зі способами та інструментами самостійного вивчення та практикування фінської мови.

Онлайн-навчання розроблено таким чином, щоб відповідати потребам тих, чия рідна мова є українською, у вивченні фінської мови та щоденного її практикування.

Ви самі обираєте спосіб навчання. Ми показуємо різноманітні  можливості для самостійного вивчення мови онлайн.

Zoom-навчання проходить онлайн у вечірній час, що уможливлює долучення до занять курсу, перебуваючи вдома.

Навчання на платформі Zoom відбувається з понеділка по четвер у період 15-25 січня, з 17:00 до 20:00.

Курс складається з трьох частин:

А. Методика самостійного вивчення мови та розмовної практики

 1. Знайомство з фінською бюрократичною системою та можливостями оперувати своїм життям через онлайн сервіси.
 2. Знайомство з фінською культурою та містом Турку.

Окрім цього матеріалу, усі заняття передбачають практику навичок спілкування фінською мовою: аудіювання, розширення словникового запасу, реагування на різноманітні ситуації  та побудова своєї розповідь.

Якщо ви тільки починаєте вивчати мову і вам цікаво лише практикувати мову, частина A для вас.

Якщо ви оволоділи основами мови і цікавитеся життям у Фінляндії та фінською культурою, тоді будуть вам корисні частини B і C.

Звичайно, за бажанням ви можете відвідувати всі заняття.

Ви самі вирішуєте формат та зміст навчання.

У першій сесії Zoom 15.01. ми розповімо вам більше про те, як ви можете максимально ефективно скористатися курсом для вивчення мови та інтеграції у Фінляндії.

Долучайтеся до занять регулярно, і ви дізнаєтеся багато нового!

Курс містить багато вправ, якими ми також ділимося з вами  у нашій групі у Facebook.

Приєднуйтесь до нас, і ви отримаєте не лише вправи та нові слова, але й інформацію про важливі речі, які уможливлять вашу успішну інтеграцію у фінське суспільство .

ПОСИЛАННЯ НА НАШУ ГРУПИ У FACEBOOK ТУТ:

https://m.facebook.com/groups/250638915460254/?ref=sharehttps://m.facebook.com/groups/250638915460254/?ref=share&exp=9594

Зареєструватися можна тут:

https://forms.gle/iirpAGbvxUttBgGv9

 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE – TAMMIKUU 2024

TURKU ABC -kurssilla opetetaan, kuinka voit itsenäisesti harjoitella suomen kieltä.

Verkkokoulutus on suunniteltu sopivaksi kaikille ukrainalaisille kielenopiskelijoille.

Sinä valitset tapasi opiskella. Me näytämme erilaisia mahdollisuuksia itsenäiseen nettiopiskeluun.

Zoom-opetus pidetään verkossa iltaisin.

Näin voit osallistua kursseille helposti kotoa käsin.

Opetus Zoomissa maanantaista torstaihin 15.-25.1. klo 17-20.

Kurssit sisältävät kolme osaa:

 1. Itsenäisen kieliopiskelun menetelmät ja puhekielen harjoittelu
 2. Suomalaiseen järjestelmään perehtyminen ja verkkoasiointi
 3. Suomalaiseen kulttuuriin ja Turkuun tutustuminen

Kaikki osat harjoittavat sisällön lisäksi suomen kieltä: kuuntelua, sanastoa, puhumista ja kerrontaa.

Jos olet kielen opiskelun alussa ja olet kiinnostunut vain kielen harjoittelusta, A-osa on sinua varten.

Jos hallitset kielen perusteet ja olet kiinnostunut kulttuurista, asumisesta Suomessa ja suomalaisesta kulttuurista, sinulle hyödyllisiä ovat osat B ja C.

Tietysti voit osallistua kaikille tunneille, jos niin haluat.

Sinä itse päätät omasta opiskelustasi.

Ensimmäisellä Zoom-kerralla 15.1. kerromme lisää siitä, miten mahdollisimman tehokkaasti saat kurssista hyötyä omaan kielen opiskeluun ja Suomeen kotoutumiseen.

Osallistu säännöllisesti, opit paljon!

Kurssiin sisältyy paljon harjoituksia, jotka jaetaan Facebook-ryhmässä.

Liity ryhmään, niin saat harjoituksia ja myös tietoa tärkeistä asioista.

LIITTYMISLINKKI FACEBOOK-RYHMÄÄN:
Turku ABC -kurssi

Ilmoittaudu!
https://forms.gle/iirpAGbvxUttBgGv9