Kädet muodostavat sydämen.

Ruskolla koulukiusaamisen ehkäisytyön tulokset seutukunnan parhaat

Turun Sanomat uutisoi 3.4.2022 THL:n tilastotuloksia koskien koulukiusaamista. Tuloksista selviää, että Ruskolla sekä alakoululaisten että yläkoululaisten keskuudessa kiusaamista ilmenee suhteellisen vähän. Seutukunnallisessa vertailussa Kaarinan, Liedon, Raision, Naantalin, Paraisten ja Turun luvut olivat Ruskoa korkeammat.

Ruskon tulokset monilla hyvinvoinnin osa-alueilla kestävät vertailun myös valtakunnallisesti. THL:n tilastojen mukaan Ruskon koulukiusaamisen taso on paitsi alle seutu- ja maakunnan myös alle koko maan tason.

Dataa koulukiusaamisesta 2.

Dataa koulukiusaamisesta.

–Hyvät tulokset Ruskolla kertovat pitkäjänteisestä työstä monien eri toimijoiden kesken. Erityisen tärkeää on muistaa, että kyse on jatkuvasta arkisesta työstä. Tavoitteista huolimatta kiusaamistilanteita tuskin voidaan kitkeä kokonaan pois, mutta on tärkeä muistaa, että jokainen kohtaaminen lasten kanssa ohjaa lasten kasvua johonkin suuntaan – siksi kiusaamistilanteisiin pitää puuttua laajasti, ei pelkästään koulussa vaan myös muissa kasvuympäristöissä, muistuttaa hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Kiusaamisen ehkäisyä tehdäänkin Ruskolla suunnitelmallisesti. Kunnan tasolla on tehty suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tähän suunnitelmaan kuuluu muun muassa jokaiselle koululle tehty oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joiden tekemiseen on osallistunut myös oppilaskunta sekä sidosryhmät.

–Kiusaamisen ehkäisy on osa normaalia ja lakisääteistä koulujen toimintaa. Koulujen tilannetta tarkastellaan vuosittaisella oppilaille suunnatulla kyselyllä, jonka tulokset käsitellään yhteisöllisessä oppilashuollossa. Suunnitelmaa täydentävät koulukohtaiset KiVa Koulu® -toimintamallit kiusaamisen selvittämisestä ja tunne- ja turvataitojen opettamisesta, kertoo johtava rehtori Kai Laitinen.

KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty ja tutkitusti vaikuttava kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jossa Rusko on monien muiden kuntien kanssa mukana. Ruskolla kullakin koululla on vastuuopettaja, joka vastaa suunnitelman käytännön toteuttamisesta koulussa. Toimintamallin kautta saadaan ajantasaista koulutusmateriaalia opettajille, sähköistä oppimateriaalia oppilaille ja vuosittainen KiVa Koulu® -kartoitus ja analyysi vastauksista. Tämän lisäksi teetetään vuosittain koulukohtaiset omat kyselyt, joissa etsitään piilossa olevia kiusaamistapauksia.

–Ruskon kouluissa tehdään kiusaamisen vastaista konkreettista työtä todella paljon ja joka päivä. Maunun koulun osalta olemme esimerkiksi mukana Turun Yliopiston KiVa Koulu®:n Challenge -tutkimushankkeessa, jota kautta olemme saaneet koulutusta ja lisäboostia kiusaamisen tunnistamiseen ja erityisesti haastavien tilanteiden selvitystyöhön, kertoo yläkoulun rehtori Helka Kalajoki.

Koulussa KiVa-ryhmä selvittää esille tulevat kiusaamistapaukset ja on yhteydessä koteihin sekä tarvittaessa poliisin Ankkuri-tiimiin tai sosiaalitoimeen. Sekä ala- että yläkouluissa järjestetään myös KiVa-ohjelman mukaisia tunnetaitojen opiskeluun tähtääviä oppitunteja pitkin koulun lukuvuotta.

Ruskon kouluille on palkattu tänä vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahalla myös toinen koulukuraattori, jonka tehtävänä on vastata koulujen yhteisöllisestä oppilashuollosta. Vuoden alussa aloittanut Jonna Haapasaari ja kunnassa pitkään työskennellyt koulukuraattori Terhi Mansikka-Lauas muistuttavat, että yhteisöllisen oppilashuollon tulee olla lainkin mukaan ensisijainen keino puuttua koulussa ilmeneviin ongelmiin.

–Tarkoitus on vahvistaa yhteisöllisen tuen keinoja koulujen arjessa. Olemme mm. puuttuneet jo ennalta tilanteisiin, joissa vaikkapa luokan vuorovaikutuksessa on havaittu huolenaiheita, Jonna Haapasaari kertoo.

Usein haastavan nivelvaiheen eli alakoulusta yläkouluun siirtymisen suhteen koulu tukee oppilaita myös paljon. Koulun apuna nivelvaiheen työskentelyssä on ollut nuorisopalvelujen lisäksi myös seurakunta. Esimerkiksi jokaiselle yläkoulun aloittelevalle 7. luokalle toteutetaan joka syksyn alussa ryhmäyttämisen prosessi.

–Tavoitteena ryhmäyttämisissä on vahvistaa uusien luokkien positiivista vuorovaikutusta tutustuttamalla oppilaat toisiinsa ja painottamalla jokaisen huomioimista. Nuorisotyöntekijät myös jalkautuvat kouluille, puuttuvat aktiivisesti omassa toiminnassa kiusaamiseen ja painottavat tunne- ja kaveritaitoja, sanoo nuorisopalveluvastaava Paula Mickelsson.

Myös varhaiskasvatuksessa kiusaamiseen on viime vuosina myös puututtu yhä systemaattisemmin. Perustana ovat tunnetaitojen opettelu.

–Kiusaamista ehkäisee se, että vahvistetaan jo varhain lasten kykyä tunnistaa, miltä asiat tuntuvat toisesta. Tätä taitoa kannattaa opetella koko elinkaaren ajan, sillä me aikuiset näytämme esimerkillämme, millainen käytös on sallittua ja millainen ei, varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila painottaa.

 

Lisätietoja: johtava rehtori Kai Laitinen, kai.laitinen@rusko.fi, 044 4333 645

Lue lisää KiVa Koulu® -ohjelmasta: https://www.kivakoulu.fi/