Maunun koulu.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitelma valmistunut

Ruskon kunta on teettänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen pitkän tähtäimen suunnitelman. Nykytilaselvityksen sisältävän suunnitelman pohjalta on tarkoitus ennakoida tulevaisuuden muutoksia, jotta niihin voidaan järkevästi vastata.

Suunnitelmassa mm. arvioidaan tulevaa palvelutarvetta ja ennakoidaan nykyisen palveluverkon kehittämisen tarpeita. Selvityksessä on lähetetty kyselyt huoltajille, henkilöstölle ja lapsille. Suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä monien eri toimijoiden kesken, ja työtä on koordinoinut kuntapalveluiden asiantuntijayritys Vertikal Oy.

Työn tuloksia esiteltiin keskiviikkona 15.6. opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, päättäjistä koostuvalle työryhmälle, kunnan johtoryhmälle, päiväkotien johtajille, rehtoreille sekä vanhempainyhdistysten edustajille.

Tehdystä selvityksestä käy ilmi, että kuten koko maassa syntyvyys Ruskollakin laskee jonkin verran lähivuosina, mutta muuttovoiton kautta ikäluokkien koon koulunaloituksen vaiheessa on ennakoitu pysyttelevän 80–90 lapsen välillä.

–Ikäluokat Ruskolla siis pysyvät tulevaisuudessa suurin piirtein nykyisellään. Esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelujen tarve pysyy ennallaan eli päiväkotipaikkojen määrää ei voida vähentää, muistuttaa varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila.

–Samankaltaisena pysyvä palvelutarve vaikuttaa luonnollisesti päiväkoti- ja koulukiinteistöjen tarpeeseen. Peruskorjauksia ja saneerauksia ja niihin liittyviä väistötilatarpeita täytyy suunnitella tämän tiedon pohjalta – mieluusti hyvissä ajoin, muistuttaa johtava rehtori Kai Laitinen.

Ulkopuolisen toimijan tekemässä palveluverkkoselvityksessä todetaan, että sekä pedagogisesti että taloudellisesti opetuksen järjestäminen Merttelän koulussa on jatkossa haasteellista. Merttelän lähialueen oppilasmäärä ja ns. lapsikehitys on tässä suhteessa riittämätön. Samalla todetaan, että lapsiperheillä ei ole riittävästi halua vaihtaa keskustasta Merttelän kouluun.

–Tehty selvitys ja suunnitelma antavat pohjan muutosehdotusten tekoon päättäjille. Tarkoitus olisi, että elokuun opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan tuodaan jo esityksiä palvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa, tiivistää Kai Laitinen.

 

Lisätietoja: johtava rehtori Kai Laitinen, kai.laitinen@rusko.fi, 044 4333 645