Lapsia hyppimässä.

Alakouluilla lisätään liikkumisen iloa ja vahvistetaan itsetuntemusta luovan tanssin ja liikeimprovisaatioharjoitusten avulla

Ruskon nelosluokkalaiset tempautuvat syksyllä 2022 luovaan liikkeeseen erilaisten työpajojen parissa. Lävitse-työpajoissa opitaan suvaitsevaisuutta, luottamusta, avoimuutta ja yhteistyökykyisyyttä.

Lävitse -työpajatoiminta toimii väylänä oman muuttuvan vartalon ja olemuksen hyväksymiseen, tunteiden ilmaisemisen ja luovuuteen, yhdessä liikkumisen iloon sekä vahvempaan itsetuntoon. Ohjaajina toimivat Läntinen tanssin aluekeskuksen tanssitaiteilija-tanssinopettajat.

Työpajat toteutetaan osana kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaista toimintaa, jossa eri-ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään tutkitusti vaikuttavin kulttuurin menetelmin.