Asemakaavaehdotus

Ahola-Ojanto, Lähteenmäki

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n edellyttämällä tavalla asetetaan asemakaavaehdotus nähtäville 15.9 – 17.10.2022 väliseksi ajaksi, mainitut päivät mukaan luettuina. Kaavaehdotus on nähtävillä kunnan internetsivuilla (www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat) sekä Ruskon kunnantalolla osoitteessa Vanhatie 5, 21290 Rusko. Työskentely kunnantalolla jatkuu etänä, joten toivomme asiointia ajanvarauksella.

Kaava-alue sijaitsee Ojannontien eteläpuolella, Raision kaupungin rajaan rajoittuen.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa kunnanvirastolle (Vanhatie 5) ennen nähtävänä oloajan päättymistä, 17.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Tiedustelut:
Rakennustarkastaja Niko Paloposki
niko.paloposki[at]rusko.fi
Ruskon kunta puh. 044 4333 552

Ruskolla 5.9.2022

Kunnanhallitus