Kunnantalo.

Ruskon kunta osallistuu alueelliseen valmiusharjoitukseen

Ruskon kunta osallistuu 21.–22.9.2022 Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmiusharjoitukseen. AURORA22-harjoituksessa alueen kunnat harjoittelevat kuvitteellisen väestönsuojelutilanteen kautta omaa valmius- ja ongelmanratkaisukykyään.

Yllättävät tilanteet vaikuttavat kunnissa moniin toimijoihin eivätkä häiriötilanteet välttämättä tunne viranomais- ja kuntarajoja. Kaksipäiväisessä AURORA22-harjoituksessa pureudutaankin erityisesti alueen kuntien, eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden yhteistoimintaan ja selkiytetään toimijoiden rooleja ja tehtäviä häiriötilanteiden hallinnassa.

Harjoittelu tukee Ruskon kunnan lakisääteistä valmiustyötä. Laajemmin harjoittelu on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantamista. Valmiusasioihin onkin kiinnitetty Ruskolla muun maan tapaan enenevässä määrin huomiota. Kunnan johtoryhmä on kesällä mm. osallistunut Pelastusopiston varautumiskoulutuksiin.

–Yhteisellä harjoittelulla valmiussuunnitelmat siirtyvät kirjoituspöydältä käytäntöön, muistuttaa kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Valmiusharjoitus ei näy kuntalaisten arjessa vaan se tapahtuu kunnan toimitiloissa ja eri tahojen vuorovaikutuksen välityksellä. Kunnan valmiusharjoittelun aikana halutaan kuitenkin muistuttaa myös kuntalaisia heidän omasta roolistaan – jokainen voi esimerkiksi kotivarasta huolehtimalla tehdä oman tärkeän osansa varautumisen suhteen.

Kotitalouksille suositellaan varautumista 72 tunnin tarpeisiin. Hyvän tietolähteen kansalaisille tarjoaa verkossa https://72tuntia.fi/ -sivusto.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Kari Lehtinen, kari.lehtinen@rusko.fi, 044 4333 521

Aurora logo.