Nuorisoa Ruskon kunnantalolla.

Nuorisovaltuuston valinta vuodelle 2023

Ruskon nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on toimia koko Ruskon nuorten äänenä kunnassa tapahtuvassa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon valitaan vuosittain 5-10 nuorisovaltuutettua ja kaksi varavaltuutettua.

  • Nuorisovaltuusto välittää nuorten mielipiteitä kunnan päättäjille
  • Nuorisovaltuusto pyrkii lisäämään nuorten viihtyvyyttä omassa kotikunnassaan
  • Nuorisovaltuusto voi mm. tehdä aloitteita ja kannanottoja päätöksentekoon sekä järjestää toimintaa nuorille
  • Nuorisovaltuusto edustaa kotikuntaansa ja tämän nuoria
  • Toimintaa ohjaa kuntalaki, nuorisolaki sekä nuorisovaltuuston omat säännöt

13–25-vuotiaat ruskolaiset nuoret voivat ilmoittautua ehdokkaaksi nuorisovaltuustoon tästä linkistä. Jos ehdokkaita on 30.11.2022 mennessä ilmoittautunut yli 12, järjestetään 7.12.2022 Maunun koululla ja nuorisotaloilla vaalit. Jos ehdokkaita on enintään 12, tulevat kaikki suoraan valituiksi nuorisovaltuustoon. 12.12.2022 pidetään nuorisovaltuuston yleiskokous, jossa vahvistetaan nuorisovaltuusto vuodeksi 2023. Uusi nuorisovaltuusto järjestäytyy tammikuussa toimintakautensa alkaessa.

Lisätiedot:

Nuorisopalveluvastaava Paula Mickelsson, p. 044 4333 676, paula.mickelsson@rusko.fi /

nuorisovaltuusto@rusko.fi