Kuvassa vasemmalta Niina Alho, Sari Laine, Jussi Helesvirta, Antti Mattila, Jouni Mutanen, Kari Lehtinen, Sanna Vauranoja, Mika Heinonen ja Mikko Hulkkonen.

Varhan aluehallituksen puheenjohtajisto aloitti kuntavierailut Ruskolta

Juuri vuoden alussa aloittaneen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan aluehallituksen puheenjohtajisto on käynnistänyt kuntakierroksen, jossa avataan keskustelua yhteisistä asioista kuntajohdon kanssa. Puheenjohtaja Sanna Vauranoja sekä varapuheenjohtajat Jouni Mutanen ja Niina Alho aloittivat kuntavierailut Ruskolta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille 1.1.2023. Puolentoista viikon jälkeen tuoreina terveisinä siirtymästä oli se, että suuria yllätyksiä ei ole ilmaantunut.

–Keskeiset riskit näyttävät olleen melko hyvin tiedossa ja hallinnassa, kertoi Sanna Vauranoja. Toisaalta kuntaan ei ole ehtinyt tulla ainakaan negatiivisia palautteita uuden hyvinvointialueen tiimoilta, vahvisti taas kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Yhteiselle keskustelulle todettiin olevan tarve, sillä hyvinvointialueen palvelustrategia sekä yhteistyörakenteet kuntien kanssa ovat vielä tekeillä.

–Todennäköisesti vielä tänä vuonna valmistuvassa palvelustrategiassa otetaan kantaa palveluverkkoon, mutta nopeita muutoksia tuskin on luvassa, muistutti Niina Alho.

–Yhteistyö- ja keskustelurakenteita tarvitaan taas erityisesti ns. yhdyspintakysymyksissä, kuten vaikkapa hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuollossa, vanhusten asumispalveluissa tai kiinteistöjen osalta, painotti Jouni Mutanen.

Ruskon kunnassa todettiin monen asian olevan pääosin hyvin kuntalaisten hyvinvoinnin osalta. Erityistä kiitosta keräsi kunnan nanny-palvelu sekä senioriasumisen hanke, joiden tavoitteissa yhdistyvät sekä kuntien että hyvinvointialueen intressit.

Kunnan puolesta keskustelussa olivat mukana valtuuston puheenjohtaja Antti Mattila, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Helesvirta, kunnanjohtaja Kari Lehtinen, talous- ja hallintojohtaja Sari Laine, tekninen johtaja Mika Heinonen sekä hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

 

Tutustu Varhan nettisivuihin.

 

Kuvassa vasemmalta Niina Alho, Sari Laine, Jussi Helesvirta, Antti Mattila, Jouni Mutanen, Kari Lehtinen, Sanna Vauranoja, Mika Heinonen ja Mikko Hulkkonen.