Ruskon logo.

Ruskon kunnanvirastossa avoinna vakituinen asianhallintasihteerin työsuhde

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen osaavaa asianhallintasihteeriä Ruskon kunnan keskushallintoon.

Asianhallintasihteerin tehtävään kuuluu arkistoinnin, asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan monipuoliset tehtävät. Asianhallintasihteeri toimii asianhallintajärjestelmän (CaseM) pääkäyttäjänä ja tehtäviin kuuluu kirjaamoon liittyviä tehtäviä sekä päätöksentekomenettelyyn liittyvien asiakirjojen valmistelu, päätösten tiedoksianto, esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen ja julkaisu, sopimusten hallinta sekä asiakas- ja tietopalvelu.

Tämän lisäksi tehtävään kuuluu kunnan tonttien vuokraus- ja myyntiasiakirjojen valmistelu ja toimeenpano sekä toisen keskushallinnossa työskentelevän toimistosihteerin tuuraus.

Toimit myös apuna vaalien järjestelyihin liittyvissä tehtävissä.

Tarjoamme sinulle:

  • mielenkiintoisen työtehtävän ja työympäristön
  • mahdollisuuden osallistua kehittämistyöhön
  • erityisen mukavat työkaverit ja kannustavan työilmapiirin
  • hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen
  • mahdollisuuden etätöihin

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa, asianhallinta- tai arkistoalan tutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä mielellään kunta-alaan liittyvää kokemusta.

Haku ja lisätiedot Kuntarekryssä viimeistään 13.3.2023, hakuavain 504584.

Lisätietoja talous- ja hallintojohtaja Sari Laine, puh. 0444 333 527, email. sari.laine(at)rusko.fi

Lämpimästi tervetuloa Ruskolle!

#onniasuuruskolla #kotiseutuontunne