Asemakaavan hyväksyminen

Ahola-Ojanto, Lähteenmäki

Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.2.2023 § 6 hyväksynyt Ahola-Ojannon asemakaavan muutoksen aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisina.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnantalon keskustoimistossa, Vanhatie 5, 21290 Rusko, 11.4.2023 asti. Kunnantalon työskentely on osin etänä, joten toivomme asiointia ajanvarauksella. Kaavapäätöstä ei saateta erikseen tiedoksi kaavoitetun alueen maanomistajille / haltijoille (MRL 188, KuntaL 140 §). Kaavapäätös lähetetään muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti.

Kaava-asiakirjat ovat myös nähtävillä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat – Ahola-Ojanto, Lähteenmäki.

Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi valittaa päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika: 30 päivää eli 11.4.2023 saakka.

Ruskolla 3.3.2023

Kunnanvaltuusto