Kokousnuija

Kunnanvaltuuston kokous 24.4.2023 on peruutettu

Kunnanvaltuuston 24.4.2023 kokouksen peruuttaminen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja päätti peruuttaa kunnanvaltuuston 24.4.2023 kokouksen
asioiden vähäisen määrän vuoksi.

Valtuuston kokoukseen valmistellut asiat on tarkoitus käsitellä 29.5.2023 kokouksessa.

Ruskolla 20.4.2023

Lisätietoja:
ANTTI MATTILA
kunnanvaltuuston puheenjohtaja