Jätehuoltolautakunnan päätöksiä

Ilmoitus Lounais-Suomen polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevasta päätöksestä

Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla 12.5.-19.6.2023.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 4.5.2023 tehnyt päätöksen alueen polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa. Päätöksen mukaan alueella siirrytään polttokelpoisen jätteen kuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätöksen pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa​ Esityslistat/pöytäkirjat (turku.fi)


Ilmoitus Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksiä koskevasta päätöksestä

Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla 12.5.-19.6.2023.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 4.5.2023 tehnyt päätöksen alueen jätehuoltomääräysten muuttamisesta. Päätöksen pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa​ Esityslistat/pöytäkirjat (turku.fi)

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta