Suomen lippu armeijan uniformussa. Kuva Santeri-Viinamaki

Kutsuntakuulutus 2023

Kutsuntakuulutuksen mukaan Ruskon kutsuntatilaisuus järjestetään perjantaina 24.11.2023.

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:

  • kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
  • on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai
  • on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, jos hän on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä. Tästä lisätietoa kunnan kotisivuille lähempänä ajankohtaa.

Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 

Asevelvollisuuslain (1438/2007)

Kutsuntakuulutus 2023

Ohjeita kutsuntoihin