Sateenkaari.

Varhaiskasvatusta idyllisessä maalaismaisemassa

Varhaiskasvatusta idyllisessä maalaismaisemassa

Etsitkö merkityksellistä työtä, minkä vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen? Tule töihin Ruskon varhaiskasvatuksen kehittämismyönteiseen, jatkuvasti uudistuvaan ja hyväksyvään työyhteisöön. Osaava ja pysyvä henkilöstä tukee uusia tulijoita ystävällisellä ja kannustavalla otteella. Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutusten ja jatkuvan työssäoppimisen kautta. Tule siis osaksi huippuhyvää työyhteisöä! Kalastava poika

Kaikki viisi Ruskon kunnallista varhaiskasvatusyksikköä sijaitsevat idyllisessä maalaismaisemassa, joko Ruskon tai Vahdon taajama-alueella. Ympäröivä luonto sekä rakennettu ympäristö mahdollistavat monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset hoito-, kasvatus-, ja oppimisympäristöt. Pedagogisina painopisteinä kaikissa päiväkodeissa ovat toiminnallinen oppiminen, lasten liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen, luontopedagogiikka ja ympäristökasvatus.

Jokaisessa kunnallisessa varhaiskasvatusyksikössä toteutetaan pienryhmäpedagogiikkaa, mikä mahdollistaa lapsen kunnioittavan ja yksilöllisen kohtaamisen joka päivä. Vuorovaikutuksessa näkyvät myönteisyys, kannustavuus, vastavuoroisuus, sensitiivisyys sekä sitoutuneisuus. Siinä huomioidaan lapsen osallisuus sekä mielenkiinnon kohteet. Muita meille tärkeitä arvoja ovat tunnetaitojen harjoittelu, kiusaamisen ehkäisy, lapsen ja perheen sensitiivinen kohtaaminen sekä leikin korostaminen oppimisessa. Varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja luonnonläheisessä ympäristössä ammatillisesti osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön toimesta.

Erityisvarhaiskasvatus järjestetään osana lapsen normaalia varhaiskasvatusta. Ruskolla työskentelee kolme vakituista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä yksi hankerahalla palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Resurssit ovat siis kunnossa erityisopetuksen osalta. Myös sijaisten kohdalla meillä on hyvät resurssit ja jokaisessa päiväkodissa toimii talokohtainen resurssihenkilö. Näiden lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi alueresurssia. Kuntaan on palkattu hakerahalla digiagentti, joka opastaa ja neuvoo digiasioissa ja on mukana toteuttamassa käytännön digioppimista. Kaikilla varhaiskasvatuksen opettajilla on käytössä omat iPadit, ja lisäksi jokaisesta ryhmästä löytyy oma kannettava tietokone.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Ruskon varhaiskasvatuksesta löydät Ruskon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

#OnniAsuuRuskolla #KotiseutuOnTunne