Sanasta ihmistä -logoelementti.

Maksuton koulutus Erätauko -keskustelumenetelmään ma 23.10.2023 klo 17 – 19:30

 

Maanantaina 23.10.2023 klo 17 – 19:30 maksuton koulutus Erätauko  -keskustelumenetelmään ja keskusteluohjaajaksi Maunun koululla.

Tilaisuus on suunnattu kuntalaisille, kolmannen sektorin toimijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ennakkoilmoittautuminen. Tilaa on viidelletoista. Luokka ilmoitetaan osallistumisvahvistuksen yhteydessä.
Kouluttajana on kehityspäällikkö Hilkka Näse Suomen 4H -liitosta.
Ilmoittaudu koulutukseen tästä (linkki ilmoittautumislomakkeeseen forms-palveluun, avautuu uuteen välilehteen)

 

Mikä on Erätauko?

Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa. Keskustelumenetelmässä lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Mitä etua Erätauosta on?

  • syventää ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta ja parantaa päätöksenteon lähtökohtia
  • helpottaa ristiriitojen ratkaisua ja lisää luottamusta
  • eri lähtökohdista tulevien ihmisten osallistuminen on helppoa
  • osallistuminen on tasapuolista

 

 

Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin

 

Kuka Erätauon takana on?

Keskustelumenetelmän taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Erätauko syntyi mm. havainnosta, että yhteiskunnallinen keskustelu voi olla tulehtunutta ja että monimutkaisessa maailmassa dialogin tarve kasvaa. Keskustelukulttuuria edistämään perustettiin säätiö, jossa perustajajäseniä ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden.

Säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Ruskolla koulutuksen tarjoaa kunnankirjasto ja Sanasta ihmistä 2 -hanke, jota rahoittaa Lounais-Suomen Aluehallintovirasto ja jossa yhteistyökumppanina on Maskun-Ruskon-Vahdon 4H -yhdistys.  Kirjasto on asiassa toimijana, koska yleiselle kirjastolle on kirjastolaissa 1492/2016 säädetty tehtäväksi edistää yhteiskunnallista ja kulttuurillista vuorovaikutusta sekä demokratiaa.

 

Ketkä Erätaukoa käyttävät?

Erätaukoa käyttää ja on käyttänyt jo yli 400 eri organisaatiota ja toimijaa.
Valtion toimijoista mainitaan mm. Valtioneuvoston kanslia ja Opetushallitus. Järjestötoimijoista Suomen Punainen Risti.
Menetelmä sopii ja on sovellettavissa myös lasten ja nuorten parissa työskentelevien työvälineeksi.

 

Artikkeli on koostettu Erätauko -säätiön sivuston tekstien pohjalta.

 

Kouluttaja

Hilkka Näse.

 

 

 

 

 

 

 

Kouluttajana 4H-liiton kehityspäällikkö ja Erätaukofasilitoija Hilkka Näse.
Kuva: Hilkka Näse

 

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen koulutukseen (linkki forms -palveluun ja ilmoittautumislomakkeeseen, avautuu uuteen välilehteen)

Erätauko -menetelmän sivu (linkki Erätauko -säätiön erätauko-sivulle, avautuu uuteen välilehteen)

Kirjasto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus -sivu (linkki Ruskon kunnankirjaston sivulle, avautuu uuteen välilehteen)

Suomen YK-liitto, kansainvälinen demokratian päivä -sivu (linkki YK-liiton sivulle, avautuu uuteen välilehteen)

Yleisen kirjaston tehtävät, 6 § laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 (linkki Finlex -palveluun, avautuu uuteen välilehteen)

 

 

 

päivitetetty 26.9.2023: vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi koulutuskerta 26.9.2023 yhdistetään 23.10.2023 koulutuskertaan. Artikkelin tietoja muutettu päivämäärien osalta.