Toimenpidelupahakemus

MRL:n 133 § ja MRA:n 65 §:n mukaisesti Ruskon rakennusvalvonta kuuluttaa vireillä olevasta hakemuksesta.

Hakemus koskee matkaviestintukiaseman rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee Lähteenmäen kylässä kiinteistöllä RN:o 1:358, osoitteessa Ahopellontie 6, 21290 Rusko.

Rakennusvalvonta varaa niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuuden huomautuksen antamiseen hakemuksen johdosta. Asiakirjat ovat nähtävillä 28.9-11.10.2023 välisen ajan Ruskon kunnantalon teknisissä palveluissa os. Vanhatie 5, 21290 RUSKO. Kunnantalon sulusta johtuen mahdollinen käynti on sovittava etukäteen. Huomautus tulee toimittaa kirjallisesti kunnantalolle 11.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Niko Paloposki, niko.paloposki[at]rusko.fi p. 044 4333 552.

Ruskolla 25.9.2023

Rakennusvalvonta