Opettajille ja ohjaajille työkaluja haastaviin tilanteisiin

Ruskolla kaikki perusopetuksen opettajat ja suuri määrä ohjaajia käyvät kaksipäiväisen lisensoidun MAPA-koulutuksen lukuvuosien 2023-2024 ja 2024-2025 aikana.

Kuntatasolla olimme jo aiemmin pohtineet keinoja etenkin erityisopettajien tukemiseen haastavissa oppilastilanteissa. MAPA-koulutukset tuntuivat vastaavan tarpeeseen hyvin, joten päätimme lähteä projektiin yhdessä Maskun kunnan kanssa, sanoo Ruskon kunnan johtava rehtori Kai Laitinen.

MAPA on kehitetty Englannissa, ja sen lyhenne tulee sanoista management of actual and potential aggression. Pääpaino on ennaltaehkäisyssä ja tilanteiden liennyttämisessä.

MAPA on menetelmä, jonka avulla ennaltaehkäistään ja ennakoidaan haastavaa käyttäytymistä sekä opetellaan turvalliset tavat vastata haastavaan käyttäytymiseen tilanteen ollessa akuutti, kertoo Ruskon kunnan MAPA-kouluttaja, erityisluokanopettaja Sari Tikkanen.

Opetushallituksen toimintaohjeen mukaan fyysisen rajoittamisen tulee olla vasta viimeinen vaihtoehto. MAPA auttaakin huomioimaan varoitusmerkkejä ja tarjoaa työkaluja tilanteen rauhoittamiseen, jotta fyysiseen rajoittamiseen ei tarvitse ryhtyä.

MAPA antaa opettajalle varmuutta toimia haastavissa tilanteissa. Suuri osa MAPA:n suosittelemista keinoista on opettajille jo arjesta tuttuja, mutta niistä puhuminen auttaa ymmärtämään oppilaan käyttäytymisen ja oman toiminnan syitä ja seurauksia.

Tikkasen mukaan MAPA:sta on paljon hyötyä koulun arjessa. Ruskolla kaikki opettajat tulevat käymään MAPA-koulutuksen. Tämä auttaa koulun yhtenäisen toimintakulttuurin luomisessa. MAPA:n periaatteiden mukaisesti pyritään siihen, että opettaja ei jää haastavissa tilanteissa yksin.

Toinen aikuinen tilanteessa tuo turvaa ja yhdessä tehty tilannearvio helpottaa toimimista.

MAPA-kouluttajan työssä on Tikkasen mukaan parasta se, kun koulutukseen tulevat opettajat ja ohjaajat oivaltavat asioita omasta työskentelystään ja oppivat havainnoimaan omaa toimintaansa MAPA:n näkökulmasta.

Monet huomaavat tekevänsä jo paljon oikein. Pienillä jutuilla voi olla suuri vaikutus siihen, millaiseksi tilanne kehittyy.

Opettajan on tärkeää osata ennakoida ja tunnistaa sekä omia että oppilaiden tunteita. Oppilaillekin omien tunteiden kanssa toimiminen on tärkeä taito, johon monet tarvitsevat ohjausta. Ruskon kunnalla on lukuvuoden 2023-2024 yhtenä teemana tunnetaidot. Tämä näkyy oppilaiden arjessa mm. tunnetaitotunteina ja teemapäivinä. MAPA:n lisäksi opettajat ovat saaneet teemaan myös muuta koulutusta, esim. Maunun koulun vesopäivässä tutustuttiin tunnetaitojen opettamiseen.