Etusivu ›› Ajankohtaista ›› Varhaiskasvatuspaikan / palvelusetelin hakeminen toimintakaudelle 1.8.2019 - 31.7.2020
04/03/2019 - 09:55
Varhaiskasvatuspaikan / palvelusetelin hakeminen toimintakaudelle 1.8.2019 - 31.7.2020
Lapset keinussa
Tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien ei tarvitse hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen. Hoitosuhteen jatkuminen tulee kuitenkin varmistaa Wilman kautta 15.3.2019 mennessä. Mikäli varmistusta ei tehdä, katsotaan paikka irtisanotuksi 1.8.2019 alkaen.

Mikäli toivoo muutosta varhaiskasvatuspaikkaan / toimintamuotoon, tulee asiasta ilmoittaa hoitosuhteen varmistamisen yhteydessä.

Uudet lapset hakevat varhaiskasvatuspaikkaa 15.3.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka (vahva tunnistautuminen). Mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä paperilomakkeella. Lomakkeita saa päiväkodeista tai kunnanvirastosta (Vanhatie 5) sekä kunnan nettisivuilta kohdasta Tietoa Ruskosta / Sähköinen asiointi / Lomakkeet / Opetus ja kasvatus / Varhaiskasvatus, varhaiskasvatushakemus (www.rusko.fi/lomakkeet). Paperilomake palautetaan kunnanvirastoon. Lapsen mahdollinen erityishoidon tarve ja siihen liittyvät lausunnot tulee selvittää hakemuksessa.

Mikäli haetaan varhaiskasvatuspaikkaa varsinaisen hakuajan ulkopuolella, tulee hakemus jättää 4 kk ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Jos varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanteen niin vaatiessa voidaan joutua tekemään muutoksia lasten varhaiskasvatuspaikkoihin toimintakauden alussa tai kesken toimintakauden.

Tuloselvitykset ja muut liitteet tulee toimittaa 31.7.2019 mennessä. Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen löytyy Ruskon kunnan nettisivuilta www.rusko.fi/lomakkeet kohdasta Varhaiskasvatus.

Yksityinen varhaiskasvatus: kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen hoidon tuen (+kuntalisä) tai palvelusetelin.

Yksityisen hoidon tukea kuntalisineen voi hakea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja. Hoidon tuottaja voi olla yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja. Hoito voi tapahtua myös muualla kuin Ruskolla. Tukea anotaan KELA:lta.

Rusko maksaa yksityisen hoidon kuntalisää tällä hetkellä perhepäivähoitoon 650 € alle 3-vuotiaasta kokopäivähoitoa tarvitsevasta lapsesta ja 600 € yli 3-vuotiaasta kokopäivähoitoa tarvitsevasta lapsesta. Päiväkotihoidossa tukisummat ovat 750 € ja 700 €. Kuntalisä suoritetaan KELA:n kautta yksityisen hoidon tuen yhteydessä.

Tarkempia tietoja kuntalisästä löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta Palveluopas / Opetus- ja varhaiskasvatus / Lasten hoidon tuet.

Tulosidonnaisella Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta (päiväkotihoito) hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Tulosidonnaisuus tarkoittaa sitä, että palvelusetelin arvo kasvaa perheen tulojen ollessa pienemmät. Palveluseteliä voi käyttää kaikkiin kunnan hyväksymiin yksityisen palvelun tuottamiin päiväkoteihin. Päiväkoti voi sijaita muuallakin kuin Ruskon kunnan alueella. Tarkempia tietoja palvelusetelistä löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta Palveluopas / Opetus- ja varhaiskasvatus / Palveluseteli.

Palveluseteliä haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka tai paperisella lomakkeella (www.rusko.fi/lomakkeet).

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Tuula Ala-Karvia, puh. 044 4333 573

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Suosittele