Asemakaavan muutos Kirkonseutu.

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Asemakaavojen laadinta

Asemakaavoitus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Samanaikaisesti laaditaan asemakaavoja ja asemakaavojen muutoksia, asemakaavan muutokset liittyvät yleensä alueen kehittämiseen tai alueen käyttötarkoituksen muutokseen.

Vireillä olevat asemakaavat ja asemakaavamuutokset

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Ketunluolan asemakaavan laajentamiseksi 19.10.2020 § 202. Kaavoitustyö on käynnistynyt talvella 2020-21.

Asemakaavan laajennus ja muutos, Ketunluola, Kirkonkylä-Merttelä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf]

Asemakaavan luonnoskartta [pdf]

Asemakaavaselostus [pdf]

Asemakaavan seurantalomake [pdf]

Kaavakartta ja määräykset [pdf]

Havainnekuvat 18.9.2023 [pdf]

Viranomaisneuvottelun muistio [pdf]

Kaavarunkoluonnos 30.3.2022 [pdf]

Luontoselvitys [pdf]

Luontoselvityksen täydennys [pdf]

Arkeologinen inventointi [pdf]

Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista [pdf]

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty kunnanhallituksessa 1.3.2021 § 42. OAS on nähtävillä koko kaavoitustyön ajan ja sitä päivitetään kaavoitustyön edetessä (viimeinen päivitys 16.4.2024). Asemakaavaluonnos liitteineen on hyväksytty kunnanhallituksessa 22.4.2024 § 92. Luonnosaineisto on nähtävillä 2.5 – 7.6.2024.

Hyväksytyt asemakaavojen muutokset

Asemakaavan muutos, Ahola-Ojanto, Lähteenmäki:

Asemakaavakartta ja määräykset [pdf]

Kaavaselostus [pdf]

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf]

Asemakaavan seurantalomake [pdf]

Kaavamerkinnät ja määräykset [pdf]

Luontoselvitys [pdf]

Viranomaisneuvottelun muistio [pdf]

Kaavaluonnoksen vastineyhteenveto [pdf]

Kaavaehdotuksen vastineyhteenveto [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 27.2.2023 § 6

Asemakaava ja asemakaavan muutos, Niittylä, Laukola:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf]

Kaavaselostus [pdf]

Asemakaavakartta ja määräykset [pdf]

Kaavaehdotuksen vastineyhteenveto [pdf]

Asemakaavan seurantalomake [pdf]

Viranomaisneuvottelun muistio [pdf]

Luontoselvitys [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 25.4.2022 § 20

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie):

Asemakaavakartta ja määräykset - Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie) [pdf]

Hyväksytty: kunnanhallitus 6.11.2017 § 243

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus - Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie) [pdf]

Asemakaavakartta - Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie) [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.6.2017 § 45

Asemakaavan muutos ja laajennus, Sikovuorentie, Lähteenmäki:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Kaavaselostus ja -ehdotus - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Asemakaavakartta - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 11.4.2016 § 15

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselostus, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 74

Asemakaavan muutos, Hiidenvainio:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Hiidenvainio [pdf]

Kaavaselostus - Hiidenvainio [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset - Hiidenvainio [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 73

Asemakaavan muutos ja laajennus, Ruskon keskusta, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselostus - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 29.9.2014 § 50

Asemakaavan muutos, Urheilualue, Vahdon Kirkonseutu:

Kaavaselostus - Urheilualue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Asemakaavakartta - Urheilualue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 9.6.2014 § 34

Asemakaavan muutos ja laajennus, VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu:

Kaavaselostus - VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Asemakaavakartta - VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Tiesuunnitelma - VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 31.3.2014 § 14

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Kaavaselostus - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Asemakaavakartta - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.3.2012 § 18

Asemakaavan muutos, Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie) [pdf]

Kaavaselostus - Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie) [pdf]

Asemakaavakartta - Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie) [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 11.6.2012 § 46

Asemakaavan muutos, Lähteenmäki, Ahola-Ojanto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Lähteenmäki, Ahola-Ojanto [pdf]

Asemakaavakartta - Lähteenmäki, Ahola-Ojanto [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 11.8.2011 § 77