Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Kaavamuutokset

Asemakaavoitus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Samanaikaisesti laaditaan asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia, asemakaavan muutokset liittyvät yleensä alueen kehittämiseen tai alueen käyttötarkoituksen muutokseen.

Vireillä olevat asemakaavojen muutokset

Ei vireillä olevia muutoksia.

Hyväksytyt asemakaavojen muutokset

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie):

Asemakaavakartta ja määräykset - Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie) [pdf]

Hyväksytty: kunnanhallitus 6.11.2017 § 243

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus - Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie) [pdf]

Asemakaavakartta - Päällistönmäki, kortteli 503 (Santalankulmantie) [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.6.2017 § 45

Asemakaavan muutos ja laajennus, Sikovuorentie, Lähteenmäki:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Kaavaselostus ja -ehdotus - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Asemakaavakartta - Sikovuorentie, Lähteenmäki [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 11.4.2016 § 15

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselostus, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 74

Asemakaavan muutos, Hiidenvainio:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Hiidenvainio [pdf]

Kaavaselostus - Hiidenvainio [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset - Hiidenvainio [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 73

Asemakaavan muutos ja laajennus, Ruskon keskusta, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselotus - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta - Ruskon keskusta, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 29.9.2014 § 50

Asemakaavan muutos, Urheilualue, Vahdon Kirkonseutu:

Kaavaselostus - Urheilualue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Asemakaavakartta - Urheilualue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 9.6.2014 § 34

Asemakaavan muutos ja laajennus, VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu:

Kaavaselostus - VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Asemakaavakartta - VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Tiesuunnitelma - VAK Oy:n alue, Vahdon Kirkonseutu [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 31.3.2014 § 14

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Kaavaselostus - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Asemakaavakartta - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.3.2012 § 18

Asemakaavan muutos, Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie) [pdf]

Kaavaselostus - Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie) [pdf]

Asemakaavakartta - Lähteenmäki, kortteli 1020 (Koivutie/Suitturintie) [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 11.6.2012 § 46

Asemakaavan muutos, Lähteenmäki, Ahola-Ojanto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Lähteenmäki, Ahola-Ojanto [pdf]

Asemakaavakartta - Lähteenmäki, Ahola-Ojanto [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 11.8.2011 § 77