Yleiskaava.

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Lain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja ajan tasalla pitämisestä.

Yleiskaavan tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavat ja osayleiskaavat. Yleiskaavoja voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Ruskon yleiskaava 2010

Vanhan Ruskon kunnan yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.3.1995 § 21. Yleiskaavan ohjevuosi on 2010. Kunnan edellinen rakenneyleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 16.6.1982.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä (23.7.1997, 673AL) yleiskaavasta jätettiin vahvistamatta lentokentän vaikutusalue. Ohessa liitekartta, johon on merkitty yleiskaavassa vahvistamatta jääneet alueet. Aluetta rajaavat Ruskonjoki, Kaharintie ja Turun sekä Raision rajat.

Ruskon yleiskaava 2010:

Ruskon yleiskaava 2010 [pdf]

Yleiskaavamääräykset:

Yleiskaavamääräykset [pdf]

Ruskon yleiskaavan selostus:

Ruskon yleiskaavan selostus [pdf]

Yleiskaavan vahvistamaton alue:

Yleiskaavan vahvistamaton alue [pdf]

Uttulan osayleiskaava

Ruskon yleiskaavaan on muutettu Uttulan aluetta koskeva osayleiskaava. Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.10.2004 § 71. Kaava rajautuu Nousiaisten rajaan (Inkistentie – Rehtsuontie – Niementie).

Uttulan osayleiskaava:

Uttulan osayleiskaava [pdf]

Uttulan kaavaselostus:

Uttulan kaavaselostus [pdf]

Vahdon kunnanosan osayleiskaava

Vahdon kunnanosan osayleiskaavan laatiminen käynnistyi kunnanvaltuuston päätöksellä 29.10.2012 (§ 75). Kaavoitustyön tavoitteena oli laatia maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 22.5.2013. Ruskon kunnanvaltuusto hyväksyi Vahdon kunnanosan osayleiskaavan 30.11.2020 § 65.

Vahdon kunnanosan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Vahdon kunnanosan osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf]

Vahdon yleisötilaisuuden esitys, lausunnot ja mielipiteet, 31.3.2016:

Vahdon yleisötilaisuuden esitys, lausunnot ja mielipiteet, 31.3.2016 [pdf]

Vahdon kunnanosan osayleiskaavaehdotuksen vastineet:

Vahdon kunnanosan osayleiskaavaehdotuksen vastineet [pdf]

Vahdon kunnanosan osayleiskaava:

Vahdon kunnanosan osayleiskaava [pdf]

Vahdon kunnanosan osayleiskaavan selostus:

Vahdon kunnanosan osayleiskaavan selostus [pdf]

Vireillä olevat yleiskaavat:

Ruskon eteläosan osayleiskaava

Ruskon eteläosan osayleiskaava käsittää Ruskon kunnan puolella ylempänä olleen lentokentän pohjoispuolisen vahvistamattoman yleiskaava-alueen (Ruskon yleiskaava 2010). Alueelle on laadittu osayleiskaavaluonnos, jonka Ruskon kunnanhallitus on hyväksynyt 9.12.2008 § 334.

Osayleiskaavaa ja lentoaseman ympäristölupahakemuksen täydentämistä varten Ruskon kunta, Turun kaupunki ja Finavia Oyj Turun lentoasema ovat täydentäneet suunnittelua/hakemusta Ramboll:in laatimalla lisäselvityksellä Turun lentoaseman ja yleiskaavojen alueet, vesitasetarkastelu, pohja-vesialueet ja Natura-arviointi.

Ruskon eteläosan osayleiskaavaluonnos:

Ruskon eteläosan osayleiskaavaluonnos [pdf]

Turun lentoaseman ja yleiskaavojen alueet, vesitasetarkastelu, pohja-vesialueet ja Natura-arviointi:

Turun lentoaseman ja yleiskaavojen alueet, vesitasetarkastelu, pohja-vesialueet ja Natura-arviointi [pdf]