Henkilöllä käsissään maa-ainesta.

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Luvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitellulla hakemuslomakkeella. Kiviainesten murskaamiselle on lisäksi yleensä oltava ympäristölupa tai maa-ainesluvan kanssa haettu yhteislupa.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
  • ottamissuunnitelma, jossa mukana: alueen nykytilan kuvaus, ainesten ottamistoiminnan kuvaus, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet, alueen maisemointi ja jälkihoito
  • karttapiirrokset
  • selvitys naapurien kuulemisesta
  • selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista
  • pohjavesitiedot
  • kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
Tärkeitä linkkejä

 

Opas maa-ainesten kestävään käyttöön:

Opas maa-ainesten kestävään käyttöön [pdf]