Rakentaja työssään.

Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Maarit Virtanen

Tekninen sihteeri

Puhelin

044 4333 550

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

– vesilaskutus, muu tekninen laskutus
– liittymissopimukset
– yksityistieavustukset
– teknisen ostolaskut
– asianhallinta

Rakennustyön suorittaminen

Luvan lainvoimaisuus

Rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvilla on luvan myöntämisen jälkeen ns. valitusaika, jona aikana rakennustöitä (ei koske maanrakennustöitä) ei saa aloittaa. Rakennustarkastajan myöntämissä luvissa tämä oikaisuvaatimusaika on 14 vrk ja rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämissä luvissa valitusaika on 30 vrk. Jotta voi aloittaa heti luvan saatua odottamatta luvan lainvoimaisuutta, voidaan asettaa vakuus mahdollisten haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Työnjohtajat

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaavia työnjohtajia. Riippuen rakennus- tai muutostoimenpiteestä vaaditut työnjohtajat voivat olla:

 • rakennustyön vastaava työnjohtaja
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden (KVV) vastaava työnjohtaja
 • ilmanvaihtolaitteiden (IV) vastaava työnjohtaja

Rakennustyön, KVV- ja IV-vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennustarkastaja. Rakennustyön vastaavan ja erityisalojen työnjohtajien vaatimuksista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Erityissuunnitelmat

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä erityissuunnitelmia rakentaminen edellyttää. Erityissuunnitelmia ovat mm. rakenne-, ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemärisuunnitelmat. Suunnitelmat tulee olla rakennusvalvonnan hyväksyttynä ennen niitä koskevan työn suorittamista.

Katselmukset

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä rakennusvalvonnasta.

Rakennuksen käyttöönotto

Ennen kuin rakennettu kohde voidaan ottaa käyttöön tulee rakennuksessa olla suoritettuna käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmuksen lähestyessä huomioi seuraavat asiat:

 • varaa aika käyttöönottotarkastukselle riittävän ajoissa ja varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu (mm. tarvittavat suunnitelmat toimitettu, vastaavat hyväksytetty)
 • kohteesta on hyväksytetty päivitetyt piirustukset, jos rakennustyön aikana on tullut huomattavia muutoksia
 • osoitenumero on kiinnitetty selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna (asemakaava-alueella valaistu numero)
 • rakennustyön vastaava/IV-/KVV-työnjohtaja on täyttänyt kunnan antaman tarkastusasiakirjan, vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja voidaan avata myös sähköiseen Lupapiste -järjestelmään
 • kiinteistön jätehuollosta on tehty sopimus
 • talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu
 • kaiteet on asennettu, putoamisen mahdollisuus estetty
 • vesijohtojen koeponnistus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • koneellisessa ilmanvaihdossa on suoritettu mittaus sekä säätö ja siitä on laadittu pöytäkirja
 • yläkerran asuinhuoneista tulee olla varatiemahdollisuus (putoamiskorkeus >3,5 metriä); suosituksena on, että myös 1.kerroksen asuinhuoneista on varatiemahdollisuus (ovi/avattava ikkuna kiinteillä kahvoilla)
 • palovaroitinjärjestelmä on asennettu ja ne ovat käytössä
 • palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja CE-hyväksyntäkilvet ovat näkyvillä
 • asuinrakennuksissa on oltava ruuanlaitto- ja peseytymismahdollisuus, jos sähkötyöt ovat kesken, niin keskeneräiset asennukset on tehtävä turvallisiksi
 • kotitalouksia koskeva verottajan rakentamisilmoitus on tehty.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisellä saatetaan loppuun rakennushanke. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin vastuu päättyy. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin valmiit. Viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä esitetään rakennusvalvonnalle luvassa mahdollisesti edellytetty rakennuksen käyttö ja huolto-ohje. Kotitalouksilta edellytetään toisen verottajan ilmoituksen tekemistä, käyttöönoton ja loppukatselmuksen välisistä töistä.