Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Maarit Virtanen

Tekninen sihteeri

Puhelin

044 4333 550

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

– vesilaskutus, muu tekninen laskutus
– liittymissopimukset
– yksityistieavustukset
– teknisen ostolaskut
– asianhallinta

Rakentamisen suunnittelu

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Asemakaava-alueella rakentamista ohjaa ensisijaisesti voimassa oleva asemakaava ja lisäksi kunnan rakennusjärjestys. Haja-asutusalueen rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.

Rakennusvalvonnan lupien tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa, kun kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on toimitettu ja suunnitelmat laadittu niin, että ne voidaan hyväksyä luvan liitteeksi. Kesäaikana käsittelyaika voi olla pidempi.

Tärkeitä linkkejä

Ohjeet ja määräykset

Ruskon kunnan rakennusjärjestys:

Ruskon kunnan rakennusjärjestys [pdf]

Ohjeita rakennusluvan hakijalle:

Ohjeita rakennusluvan hakijalle [pdf]

Ohjeita rakennusluvan saajalle:

Ohjeita rakennusluvan saajalle [pdf]

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet:

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet [pdf]

Odotettavissa olevat käsittelyajat:

Odotettavissa olevat käsittelyajat [pdf]

Haja-asutuksen jätevedet -opas:

Haja-asutuksen jätevedet -opas [pdf]

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas:

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas [pdf]