Kuvassa avaimet ja teksti "kotiin".

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla  vuokra-asunnot@rusko.fi

Vuokra-asunnot

Ruskon kunnalla on 62 asuntoa. Asunnot ovat rivitalohuoneistoja ja sijaitsevat joko keskustaajamassa tai Vahdon taajamassa. Vuokrataso vaihtelee asunnon iän, varustetason ja etäisyyden mukaan.

Asukkailla on velvollisuus ilmoittaa huoneistossa tapahtuvista vahingoista viipymättä vuokranantajalle. Asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetty laki § 24 :”Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.”

Lisäksi § 25 todetaan asuinhuoneiston vahingoittumisesta seuraavaa: ”Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.”

Tekninen sihteeri huolehtii laskutuksesta sekä kirjanpidosta ja työpäällikkö isännöinnistä sekä huolto- ja kunnossapidosta.

Kunnalla on käytössä jatkuva asuntojen hakumenettely eli asukasvalintoja tehdään asuntojen vapauduttua. Asuntohakemus on voimassa kuusi kuukautta hakemuksen jättöpäivästä. Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta tai Vahdon kirjastosta.

Ennen asunnon vuokraamista hakijalta vaaditaan kahden kuukauden vuokraa vastaava vuokratakuu (pankkitalletus). Hakijoiden luottotiedot voidaan tarkistaa (henkilötietolaki § 20).

Asuntohakemus:

Asuntohakemus [pdf, täytettävä]

Vuokra-asunnon irtisanominen:

Vuokra-asunnon irtisanominen [pdf, täytettävä]