Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Kari Lehtinen

Kunnanjohtaja

Puhelin

0444 333 521

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Päällistönmäki

Päällistönmäen kaava-alue rakentuu aivan keskustaajaman yhteyteen. Alueen rakentaminen on alkanut marraskuussa 2010. 9. vaiheen tontit ovat nyt myytävänä ja vuokrattavana. 10. vaiheessa valmistui Ruskon seurakunnan ja yksityisten maanomistajien tontteja.

Vapaana olevat AP -tontit ovat sivulla alimmaisena. Tonttialueiden sijaintia voi tarkastella opaskartan kautta.

Alue on pääosin kallioista metsämaastoa. Alueen omakotitonttien koot vaihtelevät välillä 1000 – 2100 m². Alueen rakentaminen on alustavasti vaiheistettu kymmeneen vaiheeseen. Omakotitontin vesiliittymismaksu on 1.3.2016 alkaen 3.100 euroa / tontti ja viemäriliittymismaksu on 4.340 euroa / tontti. Sähköliittymien tilaus on Carunalta ja valokuituun liittyminen DNA Oy:ltä.

Vaiheet 9 ja 10

Koko yhdeksännen vaiheen kunnallistekniikka valmistui toukokuussa 2021. Rekikaaren tonttien lisäksi valmistui myös Jukotien sekä Akastinkujan tontit. Rekikaarella on myös Ruskon seurakunnan ja yksityisten maanomistajien tontteja. Ketarakuja, Lohkarekuja ja Jalastie (vaihe 10) valmistuivat syksyllä 2023 (seurakunnan ja yksityisten maanomistajien tontteja).

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päivittänyt aluetta (korttelit 532-542) koskevia rakentamistapaohjeita (19.11.2020 § 50). Katemateriaalina tulee käyttää tumman harmaata tai mustaa saumattua peltikatetta, kattotiiltä tai tiilikuvioitua peltiä ja julkisivuissa yhtenäistä rappausta, laudoitusta tai tiilimuurausta. Laudoitus ja rappaus: Vaaleat sävyt (pastellivärit, maalarinvalkoinen, harmaa ja ruskea) ja tumman harmaa, tiilimuuraus: vaaleat sävyt ja ruskea.

Rekikaari-jukotie karttakuva.

Muokkaa
Kortteli/tontti Osoite Varaustilanne P. ala m² Rak. oik. m²
533/1 Rekikaari 1 LUOVUTETTU 2023 1298 250 + 60 + 60
534/1 Rekikaari 2 LUOVUTETTU 2024 1288 250 + 60 + 60
534/2 Rekikaari 4 LUOVUTETTU 2023 1719 250 + 60
534/3 Rekikaari 6 LUOVUTETTU 2023 1707 250 + 60
534/4 Rekikaari 8 LUOVUTETTU 2021 1868 250 + 60
534/5 Rekikaari 10 LUOVUTETTU 2021 1867 250 + 60
534/6 Rekikaari 12 LUOVUTETTU 2023 1895 250 + 60
536/8 Rekikaari 24 / Jukotie 2 LUOVUTETTU 2021 1049 250 + 60
538/1 Jukotie 4 LUOVUTETTU 2021 1426 250 + 60
538/2 Jukotie 6 LUOVUTETTU 2021 1369 250 + 60
538/3 Jukotie 8 LUOVUTETTU 2021 1310 250 + 60
538/4 Jukotie 10 LUOVUTETTU 2021 1310 250 + 60
538/5 Jukotie 12 LUOVUTETTU 2021 1310 250 + 60
538/6 Jukotie 14 LUOVUTETTU 2021 1337 250 + 60
538/7 Jukotie 16 LUOVUTETTU 2021 1653 250 + 60
539/1 Jukotie 3 LUOVUTETTU 2021 1422 250 + 60
539/2 Jukotie 5 LUOVUTETTU 2021 1413 250 + 60
539/3 Jukotie 7 LUOVUTETTU 2021 1421 250 + 60
539/4 Jukotie 9 / Akastinkuja 1 LUOVUTETTU 2021 1389 250 + 60 + 60
539/6 Jukotie 11 / Akastinkuja 2 LUOVUTETTU 2021 1482 250 + 60

Luovutusehdot ja -hinnat

Yhdeksännen vaiheen AO -tontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla. Tontit luovutetaan valmiiksi lohottuina itsenäisinä tiloina. Kunnan tonttien maapohjan neliöhinnaksi on asetettu 36 €/m². Tontit on merkitty maastoon, ohessa kartta merkityistä rajapisteistä. Tonteilla on myös tonttikohtaiset infokyltit. Tontteihin tulevat varaukset pyritään päivittämään mahdollisimman pian yllä olevaan taulukkoon.

Vuokrattaessa vuotuisena vuokrana peritään viitenä ensimmäisenä sopimusvuonna 5,3 % kyseisen vuokra-alueen myyntihinnasta. Tämän jälkeen vuotuisena vuokrana peritään 8,3 % kyseisen alueen myyntihinnasta. Vuokrasopimus tehdään 50 vuodeksi ja vuokraajalla on oikeus lunastaa tontti itselleen 15 ensimmäisenä sopimusvuonna. Mikäli lunastus tapahtuu viiden ensimmäisen sopimusvuoden aikana, hyvitetään vuokraajan maksamista vuokrista 20 % kauppahinnan osana.

Varausmaksu on 1000 euroa / tontti. Varausmaksu on maksettava kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun kunta on hyväksynyt tonttivarauksen. Hyväksytty varaus on voimassa 3 kuukautta, minkä kuluessa kauppa tulee tehdä. Varausmaksu on oltava maksettuna ennen myyntipäätöstä. Varausmaksu hyvitetään ostajalle kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruu varauksensa, kunta pitää maksetun varausmaksun.

Tontin ostajalle aiheutuu kauppakirjan allekirjoituksesta rakentamisvelvoite. Rakennus tulee olla kolmessa vuodessa kauppakirjan allekirjoittamisesta siinä vaiheessa, että siinä voidaan suorittaa hyväksyttävästi käyttöönottokatselmus. Rakentamisessa sitoudutaan rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukainen vakituiseen asumiseen hyväksytty asuinrakennus. Tämä koskee myös vuokraajaa.

Rekikaari ilmakuva.
Ilmakuva Rekikaarelta Päällistönmäentielle
Jukotie ilmakuva.
Ilmakuva Rekikaarelta Jukotielle

AP-tontit

Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa on valmistunut AP -tontteja 4 kpl.

Päällistönmäen vaihe 12 kaavakuva.

Muokkaa
Tontti Osoite Varaustilanne Kerrosk. max P. ala m² Rak. oik. m²
500/1 Santalankulmantie 2 LUOVUTETTU II 10081 4032 + 1008
501/1 Santalankulmantie 1 LUOVUTETTU II 4043 1617 + 526
503/1 Santalankulmantie 3 LUOVUTETTU II 16732 6693 + 1673
511/4 Päällistönmäentie 1 (c) II 3500 (määräala) 1485 + 180 + 100

AP -tontteja voidaan myös vuokrata ja maapohjan perusneliöhinnaksi on asetettu 36 €/m². Tonttien vuosivuokra on ensimmäiset viisi vuotta 5,3 % ao. tontin myyntihinnasta ja sen jälkeen peritään vuotuisena vuokrana 8,3%. Mitä aiemmin on sanottu ostajasta, koskee myös vuokraajaa.

Tontteihin liittyvät dokumentit

Tontin varaus- ja tarjouslomake:

Tonttivarauslomake [pdf]

Päällistönmäki - Asemakaava:

Päällistönmäki - Asemakaavakartta ja -määräykset [pdf]

Päällistönmäki - Asemakaavan selostus [pdf]

Päällistönmäki - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]

Päällistönmäki - Kaavamerkintä (rajat ja pyykit):

Osa 1 [pdf]

Osa 2 [pdf]

Kortteli 509 [pdf]

Vaihe 8: Länkitie [pdf]

Vaihe 8: Päällistönmäentie [pdf]

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie):

Asemakaavakartta ja määräykset - Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie) [pdf]

Hyväksytty: kunnanhallitus 6.11.2017 § 243

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselostus, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 74

Rakentamistapaohjeet:

Kortteli 509 ohjeet [pdf]

Poikkeuksena ohjeeseen julkisivumateriaali, jona sallitaan laudoitus ja rappaus (rakennus- ja ympäristölautakunta 18.1.2018 § 10).