Niko Paloposki

Rakennustarkastaja

Puhelin

044 4333 552

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Kari Lehtinen

Kunnanjohtaja

Puhelin

0444 333 521

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Päällistönmäki

Päällistönmäen kaava-alue rakentuu aivan keskustaajaman yhteyteen. Alueen rakentaminen on alkanut marraskuussa 2010. Keväällä 2021 valmistuneet 9. vaiheen tontit ovat nyt myytävänä hintaan 36 €/m².

Vapaana olevat AP -tontit ovat sivulla alimmaisena. Tonttialueiden sijaintia voi tarkastella opaskartan kautta.

Alue on pääosin kallioista metsämaastoa. Alueen omakotitonttien koot vaihtelevät välillä 1000 – 2100 m². Alueen rakentaminen on alustavasti vaiheistettu kymmeneen vaiheeseen. Omakotitontin vesiliittymismaksu on 1.3.2016 alkaen 3.100 euroa / tontti ja viemäriliittymismaksu on 4.340 euroa / tontti. Sähköliittymien tilaus on Carunalta ja valokuituun liittyminen DNA Oy:ltä.

Vaihe 9

Koko yhdeksännen vaiheen kunnallistekniikka valmistui toukokuussa 2021. Rekikaaren tonttien lisäksi valmistui myös Jukotien sekä Akastinkujan tontit (ei Ketarakuja, Lohkarekuja, Jalastie). Rekikaarella on myös Ruskon seurakunnan ja yksityisten maanomistajien tontteja.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päivittänyt aluetta (korttelit 532-542) koskevia rakentamistapaohjeita (19.11.2020 § 50). Katemateriaalina tulee käyttää tumman harmaata tai mustaa saumattua peltikatetta, kattotiiltä tai tiilikuvioitua peltiä ja julkisivuissa yhtenäistä rappausta, laudoitusta tai tiilimuurausta. Laudoitus ja rappaus: Vaaleat sävyt (pastellivärit, maalarinvalkoinen, harmaa ja ruskea) ja tumman harmaa, tiilimuuraus: vaaleat sävyt ja ruskea.

Kortteli/tonttiOsoiteVaraustilanneP. ala m²Rak. oik. m²
533/1Rekikaari 11298250 + 60 + 60
534/1Rekikaari 21288250 + 60 + 60
534/2Rekikaari 41719250 + 60
534/3Rekikaari 61707250 + 60
534/4Rekikaari 8LUOVUTETTU 20211868250 + 60
534/5Rekikaari 10LUOVUTETTU 20211867250 + 60
534/6Rekikaari 121895250 + 60
536/8Rekikaari 24 / Jukotie 2LUOVUTETTU 20211049250 + 60
538/1Jukotie 4LUOVUTETTU 20211426250 + 60
538/2Jukotie 6LUOVUTETTU 20211369250 + 60
538/3Jukotie 8LUOVUTETTU 20211310250 + 60
538/4Jukotie 10LUOVUTETTU 20211310250 + 60
538/5Jukotie 12LUOVUTETTU 20211310250 + 60
538/6Jukotie 14LUOVUTETTU 20211337250 + 60
538/7Jukotie 16LUOVUTETTU 20211653250 + 60
539/1Jukotie 3LUOVUTETTU 20211422250 + 60
539/2Jukotie 5LUOVUTETTU 20211413250 + 60
539/3Jukotie 7LUOVUTETTU 20211421250 + 60
539/4Jukotie 9 / Akastinkuja 1LUOVUTETTU 20211389250 + 60 + 60
539/6Jukotie 11 / Akastinkuja 2LUOVUTETTU 20211482250 + 60

Luovutusehdot ja -hinnat

Yhdeksännen vaiheen AO -tontit luovutetaan myymällä. Tontit luovutetaan valmiiksi lohottuina itsenäisinä tiloina. Kunnan tonttien maapohjan neliöhinnaksi on asetettu 36 €/m². Tontit on merkitty maastoon, ohessa kartta merkityistä rajapisteistä. Tonteilla on myös tonttikohtaiset infokyltit. Tontteihin tulevat varaukset pyritään päivittämään mahdollisimman pian yllä olevaan taulukkoon.

Varausmaksu on 1000 euroa / tontti. Varausmaksu on maksettava kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun kunta on hyväksynyt tonttivarauksen. Varausmaksu on oltava maksettuna ennen myyntipäätöstä. Varausmaksu hyvitetään ostajalle kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruu varauksensa, kunta pitää maksetun varausmaksun.

Tontin ostajalle aiheutuu kauppakirjan allekirjoituksesta rakentamisvelvoite. Rakennus tulee olla kolmessa vuodessa kauppakirjan allekirjoittamisesta siinä vaiheessa, että siinä voidaan suorittaa hyväksyttävästi käyttöönottokatselmus. Rakentamisessa sitoudutaan rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukainen vakituiseen asumiseen hyväksytty asuinrakennus.

Ilmakuva Rekikaarelta Päällistönmäentielle
Ilmakuva Rekikaarelta Jukotielle

AP-tontit

Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa on valmistunut AP -tontteja 4 kpl.

TonttiOsoiteVaraustilanneKerrosk. maxP. ala m²Rak. oik. m²
500/1Santalankulmantie 2LUOVUTETTUII100814032 + 1008
501/1Santalankulmantie 1LUOVUTETTUII40431617 + 526
503/1Santalankulmantie 3LUOVUTETTUII167326693 + 1673
511/4Päällistönmäentie 1 (c)II3500 (määräala)1485 + 180 + 100

AP -tontteja voidaan myös vuokrata ja maapohjan perusneliöhinnaksi on asetettu 36 €/m². Tonttien vuosivuokra on ensimmäiset viisi vuotta 5,3 % ao. tontin myyntihinnasta ja sen jälkeen peritään vuotuisena vuokrana 8,3%. Mitä aiemmin on sanottu ostajasta, koskee myös vuokraajaa.

Tontteihin liittyvät dokumentit

Tontin varaus- ja tarjouslomake:

Tonttivarauslomake [pdf, täytettävä]

Päällistönmäki - Asemakaava:

Päällistönmäki - Asemakaavakartta ja -määräykset [pdf]

Päällistönmäki - Asemakaavan selostus [pdf]

Päällistönmäki - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]

Päällistönmäki - Kaavamerkintä (rajat ja pyykit):

Osa 1 [pdf]

Osa 2 [pdf]

Kortteli 509 [pdf]

Vaihe 8: Länkitie [pdf]

Vaihe 8: Päällistönmäentie [pdf]

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie):

Asemakaavakartta ja määräykset - Päällistönmäki, kortteli 509 (Päällistönmäentie) [pdf]

Hyväksytty: kunnanhallitus 6.11.2017 § 243

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, Kirkonkylä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Kaavaselostus, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset, kortteli 511 - Päällistönmäki, Kirkonkylä [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 74

Rakentamistapaohjeet:

Kortteli 509 ohjeet [pdf]

Poikkeuksena ohjeeseen julkisivumateriaali, jona sallitaan laudoitus ja rappaus (rakennus- ja ympäristölautakunta 18.1.2018 § 10).