Grafiikkahahmot pohtivat ympäristönsuojelun asioita. Taustalla vesistö ja heinikköä.

Marika Karulinna

ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

marika.karulinna@mynamaki.fi

Valvontasuunnitelma

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteista. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, jonka lautakunta hyväksyy kerran valtuustokaudessa. Valvontasuunnitelmaan voidaan liittää myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman ja -ohjelman 15.12.2016 § 94 ja ne on päivitetty viimeisen kerran vuonna 2022 (rakennus- ja ympäristölautakunta 20.10.2022 § 54).

Valvontasuunnitelma 2022-2026:

Valvontasuunnitelma 2022-2026 [pdf]

Valvontaohjelma 2022-2026:

Valvontaohjelma 2022-2026 [pdf]