Anne-Marie Tuominen

vs. ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4515

Sähköposti

anne-marie.tuominen@mynamaki.fi

Jari Patronen

ma. ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

jari.patronen@mynamaki.fi

Valvontasuunnitelma

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteista. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, jonka lautakunta hyväksyy kerran valtuustokaudessa. Valvontasuunnitelmaan voidaan liittää myös muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman ja -ohjelman 15.12.2016 § 94 ja rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman ja -ohjelman päivityksen 13.12.2018 § 77.

Valvontasuunnitelma 2017-2021 päivitys 2018:

Valvontasuunnitelma 2017-2021 päivitys 2018 [pdf]

Valvontaohjelma 2017-2021 päivitys 2018:

Valvontaohjelma 2017-2021 päivitys 2018 [pdf]