Kuvake talosta, joka muodostuu viherkasveista.

Marika Karulinna

ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

marika.karulinna@mynamaki.fi

Ympäristöluvat

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, asetuksella tarkemmin säädettävällä toiminnalla. Lisäksi tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Ruskon kunnan myöntämät ympäristöluvat (voimassa olevat), vuodesta 2009 alkaen:

NCC Roads Oy, kallion louhinta ja murskaus, 2012:

NCC Roads Oy, kallion louhinta ja murskaus, 2012 [pdf]

JJ Kaivin ja Kallio Oy, louheen, rakennuspurkujätteen, mullan, pintamaiden, hevosenlannan ja kantojen välivarastointi, käsittely ja jatkojalostus, 2012:

JJ Kaivin ja Kallio Oy, louheen, rakennuspurkujätteen, mullan, pintamaiden, hevosenlannan ja kantojen välivarastointi, käsittely ja jatkojalostus, 2012 [pdf]

Parma Oy, betonielementtien valmistus, betonijätteen varastointi ja murskaus, 2014:

Parma Oy, betonielementtien valmistus, betonijätteen varastointi ja murskaus, 2014 [pdf]

Turun Seudun Ampujat ry, ampumarata, 2014:

Turun Seudun Ampujat ry, ampumarata, 2014 [pdf]

NCC Roads Oy, betoniaseman toiminta, 2016:

NCC Roads Oy, betoniaseman toiminta, 2016 [pdf]

Soraliike Suovanen Ay, kallion louhinta ja murskaus, 2016:

Soraliike Suovanen Ay, kallion louhinta ja murskaus, 2016 [pdf]

Villa Jouko, maidontuotantotila, 2017:

Villa Jouko, maidontuotantotila, 2017 [pdf]

Lehtonen Pasi, kierrätyspuutavaran, rankojen, risujen ja kantojen varastointi aumoissa sekä materiaalien haketus ja murskaus, 2017:

Lehtonen Pasi, kierrätyspuutavaran, rankojen, risujen ja kantojen varastointi aumoissa sekä materiaalien haketus ja murskaus, 2017 [pdf]

Portaala Oy, pilaantumattomien ylijäämämaiden ja louheen välivarastointi ja jatkojalostus, 2017:

Portaala Oy, pilaantumattomien ylijäämämaiden ja louheen välivarastointi ja jatkojalostus, 2017 [pdf]

Keräyslava Oy, jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, 2018:

Keräyslava Oy, jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely, 2018 [pdf]

Vahdon Metsämiehet ry, ampumarata, 2019:

Vahdon Metsämiehet ry, ampumarata, 2019 [pdf]

Järäinen Matti, louhinta ja murskaus sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanotto, 2019:

Järäinen Matti, louhinta ja murskaus sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanotto, 2019 [pdf]

Tmi Tero Mahkonen, puumateriaalien varastoiminen, haketus ja murskaus, 2019:

Tmi Tero Mahkonen, puumateriaalien varastoiminen, haketus ja murskaus, 2019 [pdf]

Palovuoren Kivi Oy, maa-ainesten otto sekä kallion louhinta ja murskaus, 2019:

Palovuoren Kivi Oy, maa-ainesten otto sekä kallion louhinta ja murskaus, 2019 [pdf]