Katja Holttinen

Ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4515

Sähköposti

katja.holttinen@mynamaki.fi

Laura Ahtiainen

Ympäristösihteeri

Puhelin

040 135 4516

Sähköposti

laura.ahtiainen@mynamaki.fi

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään paikallisesti täydentämään ja täsmentämään ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen on aloitettu vuonna 2019 ja kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä ne vuonna 2020.

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos perusteluineen pidetään nähtävillä 2.1.-14.2.2020, alla luonnokset sekä nykyiset määräykset.

Luonnos Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi
Luonnos Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset:

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset [pdf]

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten perustelut:

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten perustelut [pdf]