Ruskon kunnan vuoden 2019 kulttuuristipendi

Ruskon kunta julistaa haettavaksi kulttuuristipendin vuotta 2019 koskien. Suuruudeltaan 400 € stipendi myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella seuraavin edellytyksin: – Ruskon kunnan Kulttuuristipendin tarkoituksena on ensisijaisesti kannustaa kulttuurin harrastamiseen sekä korvata kulttuuritoiminnasta aiheutuvia kustannuksia sekä olla tunnustuksena siitä myönteisen julkisuuden… Lue loppuun

Ketunluolan asemakaavan pohjakartan laajennus

Ketunluolan alueen asemakaavaa laajennetaan ja sen vuoksi teetetään uusi pohjakartta kartalla olevalle mustalla viivoitetulle rajatulle alueelle, joka sijoittuu Isovuorentien ja Ohjaluodontien väliin. Asemakaava edellyttää pohjakartan laatimista alueelta. Asemakaavaa ei tulla laatimaan koko kartoitusalueelle, mutta esim. tielinjausten suunnittelu edellyttää laajempaa rajausta.… Lue loppuun

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 24.2.2020

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 24.2.2020 klo 18.30 alkaen. Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 21.2.2020. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 28.2.2020. Ruskolla 7.2.2020 ANTTI MATTILA valtuuston puheenjohtaja… Lue loppuun

Ruskon terveysasema tiedottaa

Ruskon laboratorio on toistaiseksi suljettuna. Sote-lautakunnan 5.2. tekemän päätöksen mukaisesti Ruskon laboratorion toiminta siirtyy Tykslabin alaisuuteen, alustavan suunnitelman mukaan 1.4.2020, mikäli tilat ym. järjestelyt saadaan siihen mennessä kuntoon. Tiedotamme lisää, kun aikataulut varmistuvat ja ajanvaraus ym. Ruskolle on mahdollista. Muut Tykslab-toimipisteet… Lue loppuun