KOK

Laura Yli-Arvela

Valtuusto – jäsen

Kunnanhallitus – varajäsen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta – jäsen