Yhteystiedot

Kai Laitinen

Johtava rehtori

Puhelin

044 4333 645

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Johanna Paasio

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Mikko Hulkkonen

Hyvinvointijohtaja

Puhelin

044 4333 523

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Raisio

Anu Huitu

Psykiatrinen sairaanhoitaja, kuvataideterapeutti

Puhelin

040 569 5903

Sähköposti

etunimi.sukunimi@raisio.fi

Merja Korsimo

Koulusihteeri

Puhelin

0444333630

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Perusopetus

Kunnassa järjestetään perusopetusta kolmessa toimipisteessä. Kunnassa ei järjestetä toisen asteen opetusta.

 

Perusopetuksen ajankohtaista asiaa 24.2.2021:

 

Perusopetuksen ajankohtaista asiaa 15.2.2021:

Kouluun ilmoittautuminen päättyi Ruskolla 14.2.
Mikäli ilmoittautuminen jäi tekemättä, olkaa yhteydessä koulutoimistoon mahdollisimman pian.

Hiidenvainion koulussa aloittaa elokuussa kaksi 1.luokkaa, Merttelän koulussa yksi ja Laukolan koulussa yksi eka luokka.

Koulujen rehtorit tekevät maaliskuun alussa oppilaaksiottopäätökset ja päätös lähetetään oppilaan kotiin 8.3. alkavalla viikolla.

Maunun yläkoulun peruskorjaus ja laajennus alkaa maaliskuussa 2021 ja yläkoululaiset pääsevät uusiin tiloihin elokuussa 2022.
Koulu on valmistunut vuonna 1992 ja nyt koulutilat peruskorjataan ja laajennusosaan saadaan mm. toinen kotitalousluokka, jonka tarve on jo pitkään ollut todella suuri.
Peruskorjaus tuo mukanaan väistötilatarvetta yläkoulun oppilaille.
Sekä Kirkonkylän että Hiidenvainion koulujen kaikki tilat ovat poikkeuksellisen täynnä väistötilavuoden aikana.

Merttelän kouluun sijoittuu monen vuoden tauon jälkeen neljä luokkaa.
Kouluun sijoittuu toista vuotta peräkkäin oma eka luokka.
Kunta järjestää kuljetuksen Hiidenvainion kuljetuspaikan ja Merttelän koulun välillä sekä aamulla että iltapäivällä
.

 

Johtava rehtori

Kai Laitinen

 

 

Kevätlukukauden koulutyö on alkanut Ruskolla kaikissa kouluissa torstaina  7.1.2021 lähiopetuksessa oppilaan oman työjärjestyksen mukaisesti.

Jatkamme koronasta johtuvia rajoituksia ja varotoimenpiteitä edelleen kouluissa.
Opettajat ja henkilökunta jatkavat maskien tai visiirien käyttöä. Toivomme myös kouluissa vierailevien huoltajien sekä muiden vierailijoiden käyttävän maskia.
Kaikki Maunun yläkoulun oppilaat käyttävät myös maskia. THL:n suosituksen mukaan myös alakoulun 6. luokkalaiset käyttävät maskia 11.1.2021 alkaen.
Ruskon peruskouluissa suositellaan maskin käyttöä myös 4. ja 5. luokkalaisille ajalla 1.2.-19.2.2021.

Ruskolla 1.2.2021

Kai Laitinen, johtava rehtori

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ylimääräinen kokous 15.12.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseensa 15.12. liittyen 3.11.2020 § 128 päätöksestä tehtyihin vetoomuksiin ja oikaisuvaatimuksiin.

Lautakunta on jo aiemmin päättänyt järjestää koulukuljetuksen Hiidenvainion ja Merttelän koulujen välillä niille oppilaille, joille kunta osoittaa koulupaikaksi Merttelän koulun.
Päätös iltapäiväkerhotoiminnan sijoittumisesta Merttelän kouluun on tehty kevätlukukauden 2021 loppuun asti. Toiminta jatkuu seuraavanakin lukuvuotena, mikäli iltapäiväkerhoon tulee vähintään 15 ilmoittautunutta.

Lautakunta päätti, että

Merttelän koulussa aloittaa oma ensimmäinen luokka, joka on melko lailla samankokoinen kuin muutkin kunnan eri koulujen ensimmäiset luokat. Merttelän koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Merttelän koulun omalla oppilasalueella asuvat ensimmäisen luokan oppilaat ja vapaaehtoisesti kouluun siirtyvät muut oppilaat. Sen jälkeen oppilasvalinnan perusteena on mahdollisimman lyhyt ja turvallinen koulumatka. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisesti käytössä olevaa talvella kunnossa pidettyä tietä tai jalkakäytävää käyttäen oppilaan kotiosoitteesta Merttelän koulun osoitteeseen. Tästä päätöksestä voidaan pedagogisin perustein poiketa.

Ennen päätöksen tekoa lautakunta järjesti keskustelutilaisuuden Teams- yhteyden kautta sekä tulevien ekaluokkalaisten huoltajille että oikaisuvaatimusten tekijöille. Keskusteluissa tuotiin esille erilaisia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi.
Lautakunta huomioi nykyisten Merttelän 1. luokkalaisten hyvät kokemukset syyslukukauden toiminnasta ja lisäksi lautakunta totesi huoltajien tyytyväisyyden Merttelään syyslukukauden 2020 aikana.
Tämä kokonaisuus edesauttoi lautakunnan jäseniä päätöksen teossa.

Huoltajia tiedotetaan kouluun ilmoittautumiseen liittyvistä asioista tammikuussa.

Ruskolla 16.1.2021

Kai Laitinen, johtava rehtori