Yhteystiedot

Taina Hartman

AIP-koordinaattori

Puhelin

044 4333 692

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Jyrki Anttila

Rehtori

Puhelin

044 4333 650

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Johanna Paasio

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Merja Korsimo

Koulusihteeri

Puhelin

0444333630

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Toimipisteet

Hiidenvainion koulu

Kuppikiventie 4, 21290 Rusko

Sähköposti:
hiidenvainion.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumero
044 4333 693

Aamu- ja iltapäiväohjaajien puhelinnumero
044 4333 691

Esittely

Kirkonkylän ja Hiidenvainion koulut muodostavat yhdessä hallinnollisen kokonaisuuden, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokilla 1–6. Hiidenvainion koulun tiloissa toimii myös eskari. Yhteistyö pienten ja isojen oppijoiden välillä on koulussamme luontevaa. Esiopetus ja perusopetus muodostavatkin johdonmukaisesti etenevän ja joustavan kokonaisuuden.

Koulussa on noin 300 oppilasta, jotka opiskelevat 14 eri perusopetusryhmässä. Hiidenvainion koulussa toimii myös 1.-2. luokkien erityisopetuksen pienryhmä.

Koulumme ilmapiiri on myönteinen, osallisuutta edistävä ja kannustava. Painotamme toiminnassamme avoimuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia taitoja, toisen huomioonottamista, vastuuntuntoa, kestävää kehitystä ja monikulttuurisuuden hyväksymistä. Kiinnitämme erityisesti huomiota turvallisen kouluympäristön luomiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.

Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluissa jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Arviointia annetaan koko oppimisprosessin ajan ja se on luonteeltaan rakentavaa ja osallisuuteen kannustavaa.

Toiminnallisuus, ilmiöpohjainen oppiminen sekä taito- ja taideaineet näkyvät vahvasti koulumme arjessa. Käytämme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla. Joustavat opetusjärjestelyt, ajanmukaiset opetusmenetelmät ja henkilökunnan tekemä tiivis yhteistyö tukevat päämäärien saavuttamista.

Oppilaskunnan toiminta on vireää, ja vanhempainyhdistys Silta-ry on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluihin!

Katso yhteyshenkilöt

Jyrki Anttila

Rehtori

Puhelin

044 4333 650

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ruskon kunnan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan hakeminen

Ruskon koulujen 1.-2.luokkien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan haku toimitetaan sähköisesti WILMA-järjestelmässä.

Hakuaika on  2.–15.11.2020.

Kun hakemus on käsitelty, päätös näkyy WILMAssa.

Myönnetyn paikan niin aamukerhoon kuin iltapäivätoimintaankin voi perua huoltajille WILMAan tulevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella vahvistetaan paikka vastaanotetuksi.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa aip-toiminnan koordinaattori.

Taina Hartman
p. 044 4333 692
taina.hartman@rusko.fi

Ruskolla aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään vuosiluokkien 1–2 oppilaille sekä muiden luokkien osalta erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 1.12.2020

 • 139 Iltapäiväkerhotoiminnan toteutuminen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021

Päätös:

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti iltapäiväkerhotoiminnan jatkamisen Merttelän koulussa kevätlukukaudella 2021.

 

Aamu- ja iltapäiväkerho

Toimipaikkoina on Hiidenvainion koulu ja Merttelän koulu . Haku syksyn aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu Wilman kautta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa hallinnoi Ruskon kunnan sivistystoimi. Ruskon kunnan aip-toiminnalla on opetushallituksen edellyttämä aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Tämä vastaa yhdistysten ja järjestöjen (esim. MLL) toiminnanjohtajaa.

Toimintaa järjestetään arkipäivisin koulun työvuoden aikana.  Aamu- ja iltapäivätoiminta on normaalisti avoinna aamu seitsemästä iltapäivä viiteen. Poikkeuksina lomia edeltävät päivät, jolloin ovet sulkeutuvat kello 15.00. Pääsääntöisesti vaikutus on vain sulkemisaikaan. Pidätämme vielä näiden alla mainittujen päivien lisäksi oikeuden mahdollisiin muutoksiin aukioloaikoihin. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme mahdollisimman ajoissa.

Lukuvuonna 2020-2021 poikkeuspäiviä ovat

 • syyslomaa edeltävä perjantai 9.10.2020
 • joululomaa edeltävä perjantai 18.12.2020
 • hiihtolomaa edeltävä perjantai 19.2.2021
 • kiirastorstai 1.4.2021
 • helatorstain aatto keskiviikko 12.5.2021
 • aip-toiminta on kokonaan suljettu perjantaina 14.5.2021
 • kesälomaa edeltävä perjantai 4.6.2021

Hiidenpata: Kuppikiventie 4, 21290 Rusko ja Merttelän koulu: Koulutie 15, 21290 Rusko

ipk.hiidenpata@rusko.fi
p. 044 4333 692/Taina Hartman, aip-toiminnan koordinaattori
p. 044 4333 691/aip-toiminta

 

Vahdon kunnanosan toiminnan järjestää Vahdon MLL

MLL, Vahdon yhdistys ry
Laukolan Koulutie 2a, 21310 Vahto
mll.vahto@gmail.com
p. 050-406 3003 / Tytti Lehtilä, toiminnanjohtaja
p. 050-409 0044 / talon yleispuhelin

Tavoitteet

 1. Turvallisen iltapäivän järjestäminen
 2. Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 3. Tukea lapsen tunne-elämän ja sosiaalisuuden kehitystä
 4. Tukea lapsen eettistä kasvua
 5. Lisätä lapsen osallisuutta, tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä

Sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminta on monipuolista, tarvelähtöistä ja vapaaehtoista. Sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden myös omaan toimintaan, rentoutumiseen, lepoon ja koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Sisältö voi liittyä erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin ja muuhun kehitystä tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, käden taitoihin, kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkiaskareisiin tai jopa tiedollisiin aihepiireihin. Yhteistyötä teemme mahdollisuuksien mukaan koulun kerhojen, kunnan urheiluseurojen, seurakunnan sekä erilaisten yhdistysten kanssa.

Toiminta perustuu Opetushallituksen antamiin perusteisiin.

Hinnasto

Elokuun maksut:

 • Aamukerho (klo 7.00–koulupäivän alkamiseen) 38 €
 • Iltapäiväkerho lyhyt (lähtee klo 15.30 mennessä) 45 €
 • Iltapäiväkerho pitkä (lähtee klo 15.30 jälkeen) 76 €

Muut kuukaudet:

 • Aamukerho (klo 7.00–koulupäivän alkamiseen) 57 €
 • Iltapäiväkerho lyhyt (lähtee klo 15.30 mennessä) 76 €
 • Iltapäiväkerho pitkä (lähtee klo 15.30 jälkeen) 126 €
 • Lapsiparkki 8 €/kerta, maks. 10 kertaa/kk

Hinnasto voimassa 4.6.2021 asti

Haku

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta tiedotetaan koteihin kouluun haun yhteydessä ja koulussa erikseen 1. luokan oppilaille.

Otettaessa lapsia iltapäivätoimintaan tulee heihin soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Aamukerhossa paikkoja on 15 ja kerho toteutuu, mikäli 10 lasta ilmoittautuu kerhoon.