Lumiukko.

Yhteystiedot

Taina Hartman

AIP-koordinaattori

Puhelin

044 4333 692

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Jyrki Anttila

Kirkonkylän koulun ja Hiidenvainion koulun rehtori

Puhelin

044 4333 650

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Toimipisteet

Hiidenvainion koulu

Kuppikiventie 4, 21290 Rusko

Sähköposti:
hiidenvainion.koulu@rusko.fi

Opettajien puhelinnumero
044 4333 693

Aamu- ja iltapäiväohjaajien puhelinnumero
044 4333 691

Esittely

Kirkonkylän ja Hiidenvainion koulut muodostavat yhdessä hallinnollisen kokonaisuuden, jossa tarjotaan opetusta vuosiluokilla 1–6. Hiidenvainion koulun tiloissa toimii myös eskari. Yhteistyö pienten ja isojen oppijoiden välillä on koulussamme luontevaa. Esiopetus ja perusopetus muodostavatkin johdonmukaisesti etenevän ja joustavan kokonaisuuden.

Koulussa on yli 420 oppilasta, jotka opiskelevat 18 eri perusopetusryhmässä. Hiidenvainion koulussa toimii myös 1.-2. luokkien erityisopetuksen pienryhmä.

Koulumme ilmapiiri on myönteinen, osallisuutta edistävä ja kannustava. Painotamme toiminnassamme avoimuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia taitoja, toisen huomioonottamista, vastuuntuntoa, kestävää kehitystä ja monikulttuurisuuden hyväksymistä. Kiinnitämme erityisesti huomiota turvallisen kouluympäristön luomiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn.

Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluissa jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Arviointia annetaan koko oppimisprosessin ajan ja se on luonteeltaan rakentavaa ja osallisuuteen kannustavaa.

Toiminnallisuus, ilmiöpohjainen oppiminen sekä taito- ja taideaineet näkyvät vahvasti koulumme arjessa. Käytämme monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneilla. Joustavat opetusjärjestelyt, ajanmukaiset opetusmenetelmät ja henkilökunnan tekemä tiivis yhteistyö tukevat päämäärien saavuttamista.

Oppilaskunnan toiminta on vireää, ja vanhempainyhdistys Silta-ry on aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Tervetuloa tutustumaan ja opiskelemaan Kirkonkylän ja Hiidenvainion kouluihin!

Katso yhteyshenkilöt

Jyrki Anttila

Kirkonkylän koulun ja Hiidenvainion koulun rehtori

Puhelin

044 4333 650

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Ruskon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa ensi- ja toisluokkalaisille sekä 3.-9.-luokkalaisille erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille turvallista ja monipuolista toimintaa. Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti tarkoituksena on ehkäistä lasten yksinoloa ja tukea oikeutta lapsuuteen sekä turvallisen aikuisen seuraan, silloin kun huoltajien on mahdotonta olla työnsä takia pienen koululaisensa kanssa.
Toimintaamme ohjaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (OPH 2011), perusopetuslaki (8a§), koulun järjestyssäännöt sekä aip-toiminnan järjestyssäännöt. Lisäksi noudatamme aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa. Toimintaa koordinoi ja valvoo aip-toiminnan koordinaattori, rehtori, OPVA-lautakunta sekä opetushallitus.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti WILMA-järjestelmän kautta.  AIP-toimintaan haetaan lukukaudeksi kerrallaan. Huhti-toukokuun taitteessa alkaa sitova haku syyslukukaudelle, marras-joulukuun taitteessa seuraavan kevään aip-toimintaan.  Tarkoista hakuajoista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen.

Ruskon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Hiidenvainion koululla. Lautakunnan linjan mukaisesti pyrkimyksenä on, että kaikki iltapäivätoimintaan hakijat saavat paikan. Aamukerhossa on paikkoja rajoitetusti.

Haku tapahtuu WILMAssa (HUOM! selaimen kautta wilma.rusko.fi). Sivun yläosassa on sininen palkki. Sieltä HAKEMUKSET JA PÄÄTÖKSET alasvetovalikosta valitsette tarvittavan lomakkeen ja täytätte pyydetyt tiedot. Hakemus on SITOVA. Viranhaltija (rehtori) tekee hakemuksen mukaisen päätöksen, mikäli estettä paikan myöntämiselle ei ole, esim. aiemmat maksamattomat AIP-toiminta maksut.

Toimintatiloinamme on Hiidenvainion sekä Kirkonkylän koulujen tilat sekä ulkona lähistöllä olevat liikuntapaikat.

Toimintamme on monipuolista. Ulkoilemme paljon ja hyödynnämme näin upeat liikunta- ja leikkikentät. Toki tarjoamme myös mahdollisuuden lepoon.

 • TOIMINTAMAKSUISTA

Aamukerhon kuukausimaksu on 60 euroa (elokuu 40€)
Iltapäivätoimintamaksu 15.30 mennessä lähtevältä  80 euroa (elokuu 47€)
Iltapäivätoimintamaksu 15.30 jälkeen lähtevältä 132 euroa (elokuu 80€)

 • Sisarusalennus 20 euroa toisesta sisaruksesta (vain iltapäivätoiminta)
  Laskutuksen hoitaa koulusihteeri. p. 044 4333 630
  Lapsiparkki 9€/kerta: kuukaudessa maks. 10 kertaa. Lapsiparkki laskutetaan puolivuosittain (joulukuu, kesäkuu)
 • IRTISANOMINEN
  Haku aip-toimintaan on sitova koko lukukaudeksi.
  AIP-toimintapaikan voi irtisanoa vain perustelluin syin, esim. huoltajan työttömyys, paikkakunnalta poismuutto, vanhempainvapaa.
  Toiminnan järjestäjällä on oikeus irtisanoa aamu- ja iltapäivätoimintapaikka maksamattomien maksujen tai lapsen toimintaan sopimattoman käytöksen vuoksi.
 • AAMUKERHO
  Aamukerho toteutuu mikäli ilmoittautumisia on vähintään kymmenen.
  Aamukerhossa on 15 paikkaa.
  Hiidenvainion koulun pihanpuoleinen ovi avautuu 7.00.
  Lapsi saa tulla ilman saattajaa.
  Aamukerho toimii Hiidenvainion aulassa nk. akvaariotilassa.
  Aamukerhossa on mahdollista syödä omat aamiaiseväänsä.
  Lapsen koulupäivän alkaessa ohjaamme hänet oppitunnille. Koulun alkaessa 10.15, aamukerho päättyy 9.45 ja lapsi siirtyy välitunnille.
 • ILTAPÄIVÄKERHO
  Lapsi saapuu koulupäivän päätyttyä suoraan oppitunnilta ilmoittautumaan.
  Ensimmäisinä päivinä opettajat ohjaavat oppilaansa iltsuohjaajan luo.
  Ilmoittautumisen jälkeen ohjaajat opastavat lapset  toimintaan.
  Jokaisen iltsulaisen kanssa käydään läpi kerhon käytännöt.
  Näytämme kulkureitit, piharajat jne.
  Vaatteet säilytetään oppilaan omassa luokan naulakossa.
 • ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ
  Toimintasuunnitelmamme on nähtävillä esim. WILMAssa ja blogissamme.
  Kukin ohjaaja suunnittelee ryhmälleen monipuolisen ohjelman. Ulkoilemme vähintään 1,5 h päivässä säästä riippumatta, joten sään mukainen vaatetus on tärkeää. On myös hyvin tärkeää, että lapsenne vaatteet ovat nimikoituja lapsenne nimellä.
 • LÄKSYT
  Huoltajat sopivat lapsensa kanssa, tekeekö hän iltsussa läksyt vai ei. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden läksyjen tekoon. Autamme tarvittaessa ja käytössämme on samoja apuvälineitä kuin koulussa.
  Lukuläksyä ei iltsun läksyhetkessä voi tehdä.
  Emme tarkista lapsenne läksyjä vaan se on huoltajien oikeus ja velvollisuus. Luotamme lapsenne sanaan, mitä hänellä on läksynä.
  Iltapäivätoiminta ei ole vastuussa tekemättömistä läksyistä.
 • VÄLIPALASTA
  Välipala tarjoillaan noin klo 14.30 yksiköstä riippuen.
  Tarjottua välipalaa ei ole pakko ottaa, mutta tällöin on välipalaksi syötävä näkkileipää ja otettava jotain juomista.
  Muistattehan ilmoittaa lapsenne erityisruokavalion ja muutokset ruokavaliossa niin meille iltsuun kuin keittiöönkin. Keittiön yhteystiedot ruokapalvelut@rusko.fi tai p. 044 4333 690
  Erityisruokavalion omaavan lapsen poissaolosta on hyvä ilmoittaa keittiöön, jotta eivät turhaan valmista kyseistä välipalaa.

 

 • KOTIINLÄHDÖSTÄ
  Iltsupäivä päättyy jokaisen lapsen osalta AINA ohjaajalle ilmoittamiseen HENKILÖKOHTAISESTI.
  Lapsi lähtee iltsusta huoltajien ilmoittamalla tavalla ja sovittuun aikaan.
  Lähtemisajan, -tavan tai kaverin kanssa lähtemisestä HUOLTAJAT ilmoittavat ohjaajalle.
  Lapsi saa lähteä iltsusta yksin tai hänet voi hakea alaikäinen, huoltajan ennalta ilmoittama henkilö.
  Yleisimmin käytettyjä kotiinlähtöaikoja ovat välipalalta (n. 14.45) sekä nimenhuudosta (15.30).
  Huoltaja voi soittaa tai laittaa tekstiviestin ohjaajien puhelimeen lapsen lähettämiseksi esim. parkkipaikalle odottamaan.
  Hiidenvainiolla ulko-ovi lukittuu automaattisesti 16.30. Oven oikealla puolella on ovikello. Iltsun sulkeutuessa kello 15.00, tällöin lukkiutuu myös ovet.
 • TIEDOTTAMINEN
  WILMA toimii kodin sekä aip-toiminnan informaatiokanavana. Hiidenpadalla on myös omat Facebook-sivut (Aip-toiminta Hiidenpata) ja Instagram-tili (ipk.hiidenpata).
  Hiidenpadan oman blogin löytää osoitteesta http://hiidenpata.blogspot.fi
  Blogista voi lukea aamu-ja iltapäivätoiminnan kuukausikirjeen, jossa kerrotaan edeltävän kuukauden tapahtumista ja tekemisistä Hiidenpadassa. Blogiin laitamme kuvia askarteluista ja tapahtumista.
 • AUKIOLOAJAT
  Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivinä maanantaista perjantaihin.
  Aamukerho on toteutuessaan avoinna klo 7.00 lähtien osallistujan  koulupäivän alkuun asti.
  Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän  päätyttyä ja päättyy kello 17.00.
  Lomia edeltävänä viimeisenä koulupäivänä iltapäivätoiminta sulkeutuu kello 15.00.
  Myös muita poikkeussulkemisaikoja saattaa tulla. Näistä kaikista tiedotetaan kuitenkin erikseen. 

Lukuvuonna 2023-2024 näitä päiviä ovat

 • syyslomaa edeltävä perjantai 13.10.2023 
 • joululomaa edeltävä perjantai 22.12.2023 
 • hiihtolomaa edeltävä perjantai 16.2.2024 
 • kiirastorstai 28.3.2024 
 • helatorstain aatto keskiviikko 8.5.2024.
 • kesälomaa edeltävä torstai 30.5.2024 eli kevätkirkkoa edeltävä päivä, on lukuvuoden viimeinen iltsupäivä. Aamukerho on vielä perjantaina 31.5.

Hiidenpata: Kuppikiventie 4, 21290 Rusko

ipk.hiidenpata@rusko.fi
p. 044 4333 692/Taina Hartman, aip-toiminnan koordinaattori
p. 044 4333 691/aip-toiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia sitoo vaitiolo- sekä salassapitovelvollisuus.

YHTEYSTIETOJA:

Ruskon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminta
Hiidenpata
p. 044 4333 691
p. 044 4333 964
ipk.hiidenpata@rusko.fi
Kuppikiventie 4
21290 Rusko

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Taina Hartman
p. 044 4333 692
taina.hartman@rusko.fi

koulusihteerit@rusko.fi
p. 044 4333 630

ruokapalvelut@rusko.fi
p. 044 4333 690

rehtori
Jyrki Anttila
p. 044 4333 650
jyrki.anttila@rusko.f

 

Vahdon kunnanosan toiminnan järjestää Vahdon MLL

MLL, Vahdon yhdistys ry
Laukolan Koulutie 2a, 21310 Vahto
mll.vahto@gmail.com
p. 050-406 3003 / Tytti Lehtilä, toiminnanjohtaja
p. 050-409 0044 / talon yleispuhelin

Tavoitteet

 1. Turvallisen iltapäivän järjestäminen
 2. Tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 3. Tukea lapsen tunne-elämän ja sosiaalisuuden kehitystä
 4. Tukea lapsen eettistä kasvua
 5. Lisätä lapsen osallisuutta, tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä

Sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminta on monipuolista, tarvelähtöistä ja vapaaehtoista. Sisällöt suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lapsen kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista ja ulkoilua sekä mahdollisuuden myös omaan toimintaan, rentoutumiseen, lepoon ja koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Sisältö voi liittyä erilaisiin tavoitteellisiin harrastuksiin ja muuhun kehitystä tukevaan toimintaan kuten liikuntaan, käden taitoihin, kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkiaskareisiin tai jopa tiedollisiin aihepiireihin. Yhteistyötä teemme mahdollisuuksien mukaan koulun kerhojen, kunnan urheiluseurojen, seurakunnan sekä erilaisten yhdistysten kanssa.

Toiminta perustuu Opetushallituksen antamiin perusteisiin.

Hinnasto

Hinnasto 1.8.2023 alkaen:

Elokuun maksut:

 • Aamukerho (klo 7.00–koulupäivän alkamiseen) 40 €
 • Iltapäiväkerho lyhyt (lähtee klo 15.30 mennessä) 47 €
 • Iltapäiväkerho pitkä (lähtee klo 15.30 jälkeen) 80 €

Muut kuukaudet:

 • Aamukerho (klo 7.00–koulupäivän alkamiseen) 60 €
 • Iltapäiväkerho lyhyt (lähtee klo 15.30 mennessä) 80 €
 • Iltapäiväkerho pitkä (lähtee klo 15.30 jälkeen) 132 €
 • Lapsiparkki 9 €/kerta, maks. 10 kertaa/kk

Haku

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta tiedotetaan koteihin kouluun haun yhteydessä ja koulussa erikseen 1. luokan oppilaille.

Otettaessa lapsia iltapäivätoimintaan tulee heihin soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille sekä erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Aamukerhossa paikkoja on 15 ja kerho toteutuu, mikäli 10 lasta ilmoittautuu kerhoon.

Aurinkografiikka. Ruskon vaakuna.

RUSKON KUNNAN OSAN AAMU- JA/TAI ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Hiidenvainion 1.-2.luokkien sekä 3.-9. luokkien erityistä tukea vaativien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan  haku lukuvuodelle 2023-2024 toimitetaan sähköisesti WILMA-järjestelmässä.
Hakemus löytyy WILMAn etusivun sinisestä ”yläpalkista”, kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”.

Haku alkaa  3.5.2023 ja päättyy 15.6.2023.
Hakemus on sitova.

Hakuajasta informoidaan WILMA-viestillä sekä kunnan nettisivuilla.

Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman pian.

Rehtorin tekemä päätös näkyy WILMAssa.
AIP-toimintapaikan voi irtisanoa ilman perusteluja joulukuussa.

Kesäkuun aikana huoltaja kirjaa WILMAan tiedot aloittamispäivämäärästä, laskutusosoitteesta, lähtemisajasta,  lapsen mahdollisista allergioista sekä erityispiirteistä.

Lomake  löytyy sinisestä valikkopalkista kolmen pisteen kohdalta (alasvetovalikko / menu). Sieltä LOMAKKEET-kohdasta aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedot.
Tämä lomake ei näy WILMA-appisovelluksessa, vaan pitää avata selaimen kautta (wilma.rusko.fi). Mikäli WILMAan kirjautumisessa on ongelmia, ottakaa yhteyttä koulusihteeriin. koulusihteerit@rusko.fi  tai p. 044 4333 630

 

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta antaa
aip-toiminnan koordinaattori.

Taina Hartman
p. 044 4333 692
taina.hartman@rusko.fi 

 

Grafiikkaa lapsista.