Fölin logo.

Yhteystiedot

Kai Laitinen

Johtava rehtori, Laukolan koulun rehtori

Puhelin

044 4333 645

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Maria Vesti

Koulusihteeri (kaikki koulut)

Puhelin

0444 333 630

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Koulukuljetukset 2024-2025

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa: Hakemukset ja päätöksetTee uusi hakemusKoulu- tai esikoulukuljetukseen hakeminen. Jos Wilma-tunnukset puuttuvat tai hakemisessa on ongelmia, ole yhteydessä koulutoimistoon 044-4333 630.

Linkki karttaan, jossa Ruskon koulukuljetusreitit, Ruskon sisäiset linjat 10.8.2023 alkaen

(https://eu.remix.com/project/c1df6d77?latlng=60.61345,22.2506,10.5)

Fölin koulukuljetuksen aikataulut 8.8.2024 alkaen:

Linja V1

Linja V2

Linja V3

Linja V4

Linja V5

Muistutamme, että jokainen kuntalainen voi käyttää sekä Fölin vuorobusseja että koulubusseja omalla kustannuksellaan ostamalla itselleen oman Föli-kortin, vaikka ei olisikaan kunnan myöntämää koulukuljetusetua.

Ruskon kunnan koulukuljetusten järjestämisen perusteet lv 2024-25

Ruskon kunnan koulukuljetusten järjestämisen perusteet lukuvuonna 2024 – 2025

Perusopetuslaki 32§/koulumatkat

 • Jos perusopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen
 • maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
 • oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia; jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia

Ruskon kunnan koulukuljetusperusteet

 • Ruskon kunnassa kuljetukset järjestetään maksuttomana niille oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä.
 • Oppilaan koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista (tontin rajalta) kouluun (tontin rajalle). Mitattaessa seurataan kevyen liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä.

Huom! Hiidenvainion, Maunun ja Kirkonkylän tonteilla on eri raja.

 • Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille, joille lääkärintodistuksella esitetään koulukuljetuksen järjestämistä. Pelkkä suositus ei riitä ja tarvittaessa kunnalla on oikeus pyytää uusi lääkärinlausunto.
 • Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille oppilaille, joiden koulumatka määritellään perusopetuslain tarkoittamassa mielessä vaaralliseksi. Vaarallisuuden arvioinnin apuna käytetään soveltaen Koululiitu-ohjelmaa. Kuitenkin siten, että lautakunta määrittää kuljetusperusteisiin vaaralliset tiet lukuvuodeksi kerrallaan.

Koululiituohjelman päivitys tarkistetaan aina huhti- toukokuussa (kun ohjelman päivitys on käytettävissä). Koululiituohjelman päivitykset huomioidaan tulevan lukuvuoden koulukuljetuksissa.

Lukuvuonna 2024-2025 seuraavat tieosuudet luokitellaan Ruskolla Koululiituohjelman mukaan vaarallisiksi:

– Kaharintie on vaarallinen 1.-3.lk:n oppilaille. Kuljetusetu lukuvuonna 2024-2025 luokkien 1.-3. oppilaille.(föli)

– Hujalantien kuljetusperuste määräytyy Koululiituohjelman mukaan. Kuljetusetu lukuvuonna 2024-2025 1.-4. luokan oppilaille. (Kiilinpellontien ja Vahdontien välinen osuus) sekä Maskun kunnan rajalta Ruskon hiihtokeskuksen tienhaaraan asti 6. luokan oppilaille (föli)

– Pakaistentien kuljetusperuste määräytyy Koululiituohjelman mukaan. Kuljetusetu lukuvuonna 2024-2025 1. luokan oppilaille. (taksi)

– Valpperintie on vaaralllinen Nummitien ja Hemmolantien välillä 1.-4. luokan oppilaille. (föli/taksi)

– Paattistentie on vaarallinen 1.-3.luokan oppilaille Vahdon keskustan suunnasta tulevan pyörätien päättymisen jälkeen välillä Paattistentie 73 – Lavamäentien risteys. (föli) Lavamäentien risteyksestä Ruskon kunnan ja Turun kaupungin rajalle osuus on vaarallinen 1.-4. luokan oppilaille. (taksi)

– Lavamäentie on vaarallinen 1.-3. luokan oppilaille osuudella Lavamäentie 15 – Lavamäentie 356. (föli)

 

Maksullinen koulukuljetus

Muilla perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin koulukuljetuksiin, jotka ovat osa fölin liikennettä. Matkakortiksi voi hankkia joko kausikortin tai arvokortin. Kausikortille ladataan 10-365 päivää kerralla, ja ladatun kauden aikana saa matkustaa Fölin liikenteessä rajattomasti. Kausikortti sopii säännöllisesti matkustavalle. Arvokortille ladataan saldoa ja matkustettaessa kortilta veloitetaan aina yhden matkan hinta kerrallaan, joten se sopii epäsäännöllisemmin matkustavalle. Matkakortti tuo joustavuutta myös koulumatkoihin. Mikäli haluaa käyttää bussia vain esimerkiksi talviaikaan tai sadepäivinä, maksaa ainoastaan niistä päivistä/matkoista, jolloin bussia käyttää.

 • Kaikki matkakortit tulee aina leimata lukijalaitteella bussiin noustessa
 • Perusopetuksen yleisopetuksen koulukyydit järjestetään ainoastaan oman kunnan kouluun lukuun ottamatta ruotsinkielisten opetusta sekä ns. kehitysvammaisopetusta. Ruotsinkieliset oppilaat kuljetetaan Turkuun Föliä hyödyntäen, mikäli matka kotoa Fölin linja-autopysäkille on alle kolme kilometriä eikä päivittäinen koulumatkaan käytettävä aika ylitä lain säätämiä rajoja. Jos nämä raja-arvot ylittyvät hyödynnetään taksikuljetusta.
 • Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään linja-autolla, pikkubusseilla tai (taksilla).
 • Jos fölin koulukuljetusreitti/fölin julkisen liikenteen reitti ei kulje oppilaan käyttämää koulureittiä, selvitetään taksin käytön mahdollisuutta.
 • Kuljetuksissa noudatetaan käytäntöä, jossa kunnan järjestämän koulukuljetuksen (linja-auto, pikkubussi) pysäkille kuljettavan matkan enimmäispituus saa olla enintään kolme kilometriä. Oppilaan edellytetään kulkevan omatoimisesti kuljetusreitin varteen.
 • Koulujen kerhoista ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain yhdestä vakituisesta osoitteesta kouluun sekä takaisin kotiin.
 • Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen vai korvaako se oppilaan huoltajalle kouluun kuljettamisesta aiheutuvat kulut. Kunta määrittelee riittävän korvauksen, lv 2024-2025 se on 0,42 €/km. Korvaus maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.
 • Ruskon kunnassa ei järjestetä koulukuljetuksia pelkästään vaarallisen tienylityksen perusteella.
 • Koulukuljetuspäätökset tekee johtava rehtori

 

Koulukuljetukset Fölillä

Koulukuljetukset ovat osa kunnan tarjoamia Föli-kuljetuksia.

Kunnan myöntämä koululaiskortti (maksuton koulukuljetus)

Ruskon kunta myöntää peruskoululaisille maksuttoman koululaiskortin koulumatkoja varten tietyin ehdoin (vähintään viiden kilometrin koulumatka tai muut perusteet). Tästä syystä kaikki Vahdon kunnanosasta yläkouluun tulevat oppilaat ovat siihen oikeutettuja (kaikilla matka yli 5 km). Koululaiskorttiin oikeutettu oppilas voi hakea kortin Fölin palvelupisteestä. Oikeus koululaiskorttiin tarkistetaan palvelupisteessä, joten varautukaa esittämään koululaisen henkilötunnus, esimerkiksi Kela-kortti on hyvä olla mukana. Lähin palvelupiste sijaitsee Ruskon kirjastossa (Ruskotalon asiointipiste). Jos oppilaan koulukuljetusoikeus säilyy seuraavana lukuvuonna, uutta hakemusta ei tarvita vaan kortti päivitetään automaattisesti kesän aikana eikä se vaadi erillistä käyntiä palvelupisteessä.

Koululaiskortin käyttö

Koululaiskortti on voimassa Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa, Raisiossa ja Ruskolla Fölin joukkoliikenteen linja-autoissa arkipäivisin ja lauantaisin. Se oikeuttaa kahteen matkaan jokaisena koulupäivänä. Koulumatkoilla on 75 minuutin vaihto-oikeus. Kortti on henkilökohtainen.

Viallisen tai kadonneen kortin tilalle voi hakea uuden kortin lunastusmaksua (5 €) vastaan mistä tahansa Fölin palvelupisteestä tai Fölin palvelutoimistosta (https://www.foli.fi/fi/asiakaspalvelu). Kulut kadonneen tai rikki menneen kortin korvaamisesta maksetaan itse. Maksuja ei peritä, mikäli kortti on 3 vuoden takuuajan sisällä teknisesti vioittunut asiakkaasta riippumattomasta syystä. Kadonnut kortti laitetaan automaattisesti sulkulistalle eikä sitä voi enää ottaa käyttöön. Kerran myönnetty kortti tulee säilyttää koko oppivelvollisuuden ajan.

Fölin matkakortti (maksullinen koulukuljetus)

Huomaattehan, että maksullista koulukuljetusta ei anota erikseen, vaan oppilaat voivat käyttää koulumatkoihin Fölin normaalia liikennettä, myös koululaislinjoja, jotka ovat kaikille matkustajille avoimia.

Jos et siis ole oikeutettu kunnan myöntämään koululaiskorttiin, Sinulla on mahdollisuus hankkia Fölin matkakortti. Matkakorttia voi käyttää kaikkeen matkustamiseen Fölin liikenteessä.

Matkakortiksi voi hankkia joko kausikortin tai arvokortin. Kausikortille ladataan 10-365 päivää kerralla, ja ladatun kauden aikana saa matkustaa Fölin liikenteessä rajattomasti. Kausikortti siis sopii säännöllisesti matkustavalle. Arvokortille ladataan saldoa ja matkustettaessa kortilta veloitetaan aina yhden matkan hinta kerrallaan, joten se sopii epäsäännöllisemmin matkustavalle. Matkakortti tuo siis joustavuutta myös koulumatkoihin. Mikäli haluat käyttää bussia vain esimerkiksi talviaikaan tai sadepäivinä, maksat ainoastaan niistä päivistä/matkoista, jolloin bussia käytät! Lisätietoa matkakorteista ja muista Fölin palveluista: Matkakortit | Föli (foli.fi)

Kaikki matkakortit tulee aina leimata lukijalaitteella bussiin noustessa.

Lähimaksaminen

Fölin joukkoliikenteessä voi maksaa myös lähimaksulla (pankki- tai luottokortilla).

Lähimaksulla maksaessa asiakas näyttää lähimaksuominaisuudella varustettua pankkikorttia bussin/vesibussin lukijalaitteelle samalla tavoin kuin Fölin matkakortteja ja matka veloitetaan asiakkaan kortilta.

Järjestelmä laskee automaattisesti edullisimman lipun hinnan, eikä matkustajan tarvitse miettiä etukäteen, minkä lipun hän tarvitsee tai kuinka monta matkaa hän aikoo tehdä.

Käyttöohjeet

Maksukortti asetetaan lukijalaitteelle; laite ei kysy pin-koodia. Lukijalaite antaa äänimerkin ja näytölle ilmestyy teksti ”lähimaksu hyväksytty”. Matkustaja voi mennä istumaan, lippua ei tulostu. Jos asiakas matkustaa usealla eri bussilla kahden tunnin vaihtoajan sisällä, maksukorttia näytetään lukijalaitteelle jokaisen bussiin nousun yhteydessä. Asiakkaan tulee käyttää samaa maksukorttia tai mobiililaitetta jokaisella tekemällään matkalla, jotta veloitettava summa on oikea.

Hinnat ja maksutavat

Lähimaksulla ostettaessa kertalippu on normaalihintainen eli 3 euroa ja se sisältää 2 tunnin vaihto-oikeuden. Lipun lopullinen hinta määrittyy kuitenkin osto- ja matkustuskertojen mukaan siten, että matkustaja saa aina edullisimman mahdollisen lipun.

Hintakatot:

kertalippu/2h 3 €

kertalippu klo 23-04/2h 4 €

1pv lippu 8 €

7pv lippu 26 €

30 pv lippu 55 € (ks. lisätietoja Fölin sivuilta).

Voit maksaa lähimaksulla myös mukana matkustavien liput, jotka kuljettaja tulostaa paperilippuina.

Lähimaksaessa ei toistaiseksi saa alennusryhmille oikeutettuja alennuksia, kuten seniori- tai opiskelija-alennuksia.

Perityt maksut ja tehdyt matkat voi tarkistaa Fölin nettilatauspalvelun lähimaksuni-osiosta. Sieltä voi halutessaan myös tulostaa kuitin.

Matkan voi maksaa Visa, Mastercard ja Eurocard -maksukorteilla sekä mobiililaitteilla, kuten Apple Pay, Pivo ja Google Pay. Kaikilla luottokorteilla ei voi maksaa, esimerkiksi Diners Club ja American Express eivät toimi.

Lisätietoja:

 

Koulukuljetusten yhteystiedot

Föli http://föli.fi

Turun Taksiasema p.0400834542 (hoitaa koulukuljetukset Turun kouluihin)

Kunnan koulukuljetuksista vastaavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät sivun yläosasta klikkaamalla ”Katso yhteystiedot”.

Hakeminen Turun kouluihin

Hakemus koulukuljetuksen järjestämiseksi Turun kouluun