Yhteystiedot

Kai Laitinen

Johtava rehtori

Puhelin

044 4333 645

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Johanna Paasio

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Merja Korsimo

Koulusihteeri

Puhelin

0444333630

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Koulukuljetukset

Ruskon kunnan koulukuljetusten järjestämisen perusteet lukuvuonna 2020–2021
(perusteet vahvistettu Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 12.5.2020)

Perusopetuslaki 32§/koulumatkat

 • Jos perusopetusta saavan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen
 • Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
 • Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia; jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia

Koulukuljetusten yhteystiedot

JetSetlines Oy p.0400996655

Lauran bussi p.0505498532

Sa-tilausajo p.0442450261

Turun Taksiasema p.0400834542

 

Ruskon kunnan koulukuljetusperusteet

 • Ruskon kunnassa kuljetukset järjestetään maksuttomana niille oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä.
 • Oppilaan koulumatka mitataan pitkin lyhintä jalankulkukelpoista tietä kodista (tontin rajalta) kouluun (tontin rajalle). Mitattaessa seurataan kevyen liikenteen väyliä, jos sellaisia on reitillä.
 • Huom!  Hiidenvainion, Maunun ja Kirkonkylä tonteilla on eri raja.
 • Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille, joille lääkärintodistuksella esitetään koulukuljetuksen järjestämistä. Pelkkä suositus ei riitä ja tarvittaessa kunnalla on oikeus pyytää uusi lääkärinlausunto.
 • Kuljetus järjestetään maksuttomana myös niille oppilaille, joiden koulumatka määritellään perusopetuslain tarkoittamassa mielessä vaaralliseksi. Vaarallisuuden arvioinnin apuna käytetään soveltaen Koululiitu-ohjelmaa. Kuitenkin siten, että lautakunta määrittää kuljetusperusteisiin vaaralliset tiet lukuvuodeksi kerrallaan.

Koululiituohjelman päivitys tarkistetaan aina huhti- toukokuussa (kun ohjelman päivitys on käytettävissä). Koululiituohjelman päivitykset huomioidaan tulevan lukuvuoden koulukuljetuksissa.

Lukuvuonna 2020-2021 seuraavat tieosuudet ovat perusopetuslain mielessä vaarallisia:

 • Kaharintie on vaarallinen 1. – 3.lk:n oppilaille.
 • Hujalantie on vaarallinen 1. luokan oppilaille osuudella Hujalantie 1- 100 sekä osoitteesta Hujalantie 180 eteenpäin.
 • Pakaistentie on vaarallinen 1.–3. lk:n oppilaille.
 • Valpperintie on vaarallinen osuudella Valpperintie 116–309 1.–5. lk:n oppilaille.
 • Paattistentie on vaarallinen 1.–5. luokan oppilaille Vahdon keskustan suunnasta tulevan pyörätien päättymisen jälkeen välillä Paattistentie 73 – Lavamäentien risteys.
 • Lavamäentie on vaarallinen 1.-4. luokan oppilaille osuudella  Lavamäentie 15 – Lavamäentie 356.

 

 • Perusopetuksen yleisopetuksen koulukyydit järjestetään ainoastaan oman kunnan kouluun lukuun ottamatta ruotsinkielisten opetusta sekä ns. kehitysvammaisopetusta. Ruotsinkieliset oppilaat kuljetetaan Turkuun Föliä hyödyntäen, mikäli matka kotoa Fölin linja-autopysäkille on alle kolme kilometriä.
 • Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään linja-autoilla tai takseilla/pikkubussilla
 • Kuljetuksissa noudatetaan käytäntöä, jossa kunnan järjestämän koulukuljetuksen (linja-auto, taksi) pysäkille kuljettavan matkan enimmäispituus saa olla enintään kolme kilometriä. Oppilaan edellytetään kulkevan omatoimisesti kuljetusreitin varteen.
 • Aamu- ja tai iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Merttelän koulun ja Hiidenvainiossa toimivan AIP-kerhon välillä on kuljetusmahdollisuus.
 • Koulujen kerhoista ei järjestetä erillisiä kuljetuksia.
 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen vain yhdestä vakituisesta osoitteesta kouluun sekä takaisin kotiin. Kunnan järjestämät koulukuljetukset eivät ole tarkoitettu kaverikuljetuksia varten.
  Poikkeuksena tästä ovat ns. Fölin liityntäkuljetukset koululaisvuoroissa.
  Nämä matkat ovat maksullisia. Aikataulu Fölin nettisivuilla. (Linjat V1 ja V2)
 • Koulutuksen järjestäjä päättää, järjestääkö se maksuttoman koulukuljetuksen vai korvaako se oppilaan huoltajalle kouluun kuljettamisesta aiheutuvat kulut. Kunta määrittelee riittävän korvauksen, lv 2020-2021 se on 0,42 snt/km. Korvaus maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.
 • Ruskon kunnassa ei järjestetä koulukuljetuksia pelkästään vaarallisen tienylityksen perusteella.
 • Hiidenvainion koulun ja Merttelän koulun välillä järjestetään Ruskon keskustan alueella asuville Merttelän koulussa opiskeleville oppilaille mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen sekä aamulla että iltapäivällä. Kuljetus koskee niitä oppilaita,​ jotka on siirretty opetuksen järjestäjän päätöksellä Merttelän kouluun Maunun koulun peruskorjauksen ja laajennusosan rakentamisvaiheen ajaksi. Kunta opetuksen järjestäjänä osoittaa oppilaalle  koulupaikan hyödyntäen Merttelän koulun tiloja,​ sillä Hiidenvainion ja Kirkonkylän kouluissa ei ole luokkatiloja oppilasmäärän kasvun johdosta.
  Kuljetus koskee myös v. 2019 koulutyönsä Merttelän koulun luonto-​ ja liikuntapainotteisella luokalla aloittaneita sekä v.2020 aloittavia oppilaita. Heillä on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen Hiidenvainion koulun kuljetuspaikalta.
  Vahdon kunnanosasta Merttelän luonto-​ ja liikuntapainotteiseen kouluun kulkevilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulukuljetukseen aamulla Laukolan koulun kuljetuspaikalta lähtevällä koulubussilla kohti Merttelän koulua. He nousevat koulubussiin kuljetuspaikalta tai kuljetusreitin varrelta. Iltapäivän kuljetukseen on mahdollista osallistua Merttelän koulun läheiseltä bussipysäkiltä. Kirkonkylän koulun vinoparkista lähtee bussi,​ joka vie Vahdon kunnanosassa asuvia ja Hiidenvainion-​ tai Kirkonkylän  koulussa opiskelevia oppilaita Laukolan koulun kuljetuspaikalle. Ne oppilaat,​ joilla olisi kuljetusetu muuten Laukolan kouluun,​ jatkavat Laukolan koulun koulukuljetuksella kuljetuspaikalta kotiin.
 • Koulukuljetuspäätökset tekee johtava rehtori

Maksullinen koulukuljetus

Muilla perusopetuksen oppilailla, joiden koulumatka on 3- 5 kilometriä, on mahdollisuus osallistua kunnan järjestämiin koulukuljetuksiin, jos autoon mahtuu sekä kuljetusreittiin ja aikatauluun sopii (ei saa aiheuttaa reittimuutoksia) edellyttäen, että he maksavat kunnalle kuljetuskorvauksen.

Mikäli itse maksavia oppilaita tarjoutuu lukuvuoden alkaessa enemmän mitä taksiin mahtuu, toteutetaan karsinta ikäjärjestyksessä siten, että nuoremmalla oppilaalla on etuoikeus. Jos oppilaat ovat samanikäiset, karsinta tapahtuu koulumatkan pituuden mukaan

Lukuvuonna 2020–2021 taksat ovat seuraavat:

 • Koko lukuvuosi meno-paluu 560€
 • Koko lukuvuosi vain meno 290€
 • Koko lukuvuosi vain paluu 290€
 • Talvikausi meno paluu 375€
 • Talvikausi vain meno 190€
 • Talvikausi vain paluu 190€

    (Talvikausi on lokakuun alusta maaliskuun loppuun)

 

Tiedote koululaiskorteista:

Koululaiskortit [pdf]

Koulukuljetukset 14.5.2020 alkaen:

Koulukuljetusten-aikataulu-nettiin-14.5.20.-alkaen.pdf [pdf]