Kädet lumisissa hanskoissa muodostavat sydämen.

Yhteystiedot

Petra Alinen

Koulupsykologi

Kirkonkylän koulu, Laukolan koulu, Laukolan päiväkoti, Maunun koulu

Puhelin

044 774 2010

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Terhi Mansikka-Lauas

Vastaava kuraattori

Kirkonkylän koulu, Maunun koulu

Puhelin

044 774 2011

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Jonna Haapasaari

Koulukuraattori

Hiidenvainion koulu, Hiidenvainion päiväkoti, Laukolan koulu, Laukolan päiväkoti, Kirkonkylän koulu

Puhelin

044 774 2014

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Laura Andersson

Koulupsykologi

Hiidenvainion koulu, Hiidenvainion päiväkoti

Puhelin

044 733 4664

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Oppilashuolto

Oppilashuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia.

Oppilashuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen, turvallisen ja esteettömän oppimisympäristön syntymistä. Sillä edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Toteutuksen tavoitteena on ennaltaehkäisevä koko esiopetus- ja kouluyhteisöä tukeva yhteisöllinen toiminta. Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Palveluihin sisältyvät psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolan terveydenhoitajan palvelut. Yhteisöllisellä oppilashuollolla edistetään oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Opiskeluhuoltosuunnitelma 2023

Pyydä apua -ikoni.