Yhteystiedot

Petra Alinen

Koulupsykologi

Puhelin

044 774 2010

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Terhi Mansikka-Lauas

Vastaava kuraattori

Kirkonkylän koulu, Maunun koulu, Merttelän koulu

Puhelin

044 774 2011

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Jonna Haapasaari

Koulukuraattori

Hiidenvainion koulu, Hiidenvainion päiväkoti, Laukolan koulu, Laukolan päiväkoti

Puhelin

044 774 2014

Sähköposti

etunimi.sukunimi@varha.fi

Oppilashuolto

Oppilashuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia.

Oppilashuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetus- ja kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko esiopetus- ja kouluyhteisöissä edistetään oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä esiopetus- ja kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Tämän lisäksi oppilashuoltoon sisältyy oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolan terveydenhoitajan palvelut.