Yhteystiedot

Tuula Ala-Karvia

Varhaiskasvatusjohtaja

Puhelin

044 4333 573

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Katriina Hartikka

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 570

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

Johanna Paasio

Toimistosihteeri

Puhelin

044 4333 541

044 4333 630

Sähköposti

etunimi.sukunimi@rusko.fi

eAsiointi ja palveluohjaus

Ruskon varhaiskasvatuksen eAsioinnista löytyvät sähköiset varhaiskasvatushakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatuksen asiakaspäätökset. Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenne-yhteyden kautta. Palveluun kirjaudutaan vahvasti tunnistettuna pankkitunnuksilla, mobiilitunnisteella tai Väestörekisterikeskuksen HST-kortilla.

Palveluohjaus

Moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen ottamalla yhteyttä.

Mikä varhaiskasvatusmuoto sopii juuri meidän lapselle?

Voi valita lapsellesi joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatuspaikka voi olla päiväkoti, perhepäivähoito tai ryhmäperhepäivähoito. Kunnalla on vain neljä perhepäivähoitopaikkaa, mutta kunnassa toimii useita yksityisiä perhepäivähoitajia sekä yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoito.

Yksityinen vai kunnallinen varhaiskasvatus?

Kunnan päiväkodeista kaksi sijaitsee Vahdon taajamassa ja kolme Ruskon taajamassa. Yksityinen varhaiskasvatuspaikka voi olla muuallakin kuin Ruskolla, esim. työmatkan varrella tai työpaikkaa lähellä.

Onko eskariin pakko mennä?

Esiopetus on velvoittavaa toimintaa. Mikäli lapsi ei osallistu kunnan järjestämään esiopetukseen, tulee vanhempien huolehtia, että lapsi saa esiopetukseen verrattavat tiedot ja taidot jollain muulla tavalla.

Mitä varhaiskasvatus maksaa?

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut löydät kohdasta varhaiskasvatusmaksut ja yksityisen varhaiskasvatuksen tuet ja määrät löydät kohdasta yksityinen varhaiskasvatus.