Kirjastosta löydät monipuolisen ja uudistuvan kokoelman ja saat ohjausta ja tukea tiedonhankintaan. Kirjaston tilat on käytettävissä kuntalaisten harrastus- ja kansalaistoimintaan. Haluamme edistää eri lukutaitoja sekä olla vahvistamassa yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Yhteiskunnallista vuoropuhelua edistävät hankkeemme ovat:  Sanasta ihmistä, 2021 sekä Sanasta ihmistä 2, 2022-2024.
Lisätietoja alasivuilta.

Sanasta ihmistä -logoelementti.

Yhteiskunnalliset keskustelut turvallisessa ympäristössä jatkuvat!
Koulutuksia Erätauko -keskustelumenetelmään, tietoa ja osallistumista kunta-asioiden valmisteluun nuorten kanssa.
Toteutusvuosi 2022-2024.

Hyvin sanottu Rusko mainoskuva.

Hyvin sanottu -keskustelut: Yhdessä valituista teemoista asiantuntijaluentoja ja yleisökeskustelu. Toteutusvuosi 2021.